Lees deur internet, klik hier >>
21 Januarie 2021
kommunikasie@kaapkerk.co.za
Nuusflits: ng kerk wes-kaapland

Beste Danabaai

Pastorale brief aan gemeentes
Ons is al ‘n aantal weke in die eerste maand van die nuwe jaar. Die ou jaar is afgeskud. Dit is 2021! Dit is die Nederlandse teoloog Versteeg wat wys op die absolute teenstelling wat die woorde nuut’ en ‘oud’ vorm. Net soos ‘dag’ en ‘nag’ sê hy. Tóg reken hy dat ons weinig van die teenstelling tussen oud en nuut beleef. Hulle ‘loop voortdurend in mekaar oor,’ reken hy. Dit is maar die klokslag om 12 wat die ou jaar en die nuwe jaar van mekaar skei. Die nuwe jaar het wel ’n nuwe jaartal, maar dit is tóg asof dit wat ons ‘nuut’ noem in ’n sirkel draai rondom die ‘oue’. Dit is asof ons in alles wat ons ‘nuut’ noem ons onsself nie kan losmaak van die ‘oue’ nie. Ja, dit is asof die ou jaar en die nuwe met mekaar meeding in ons hart.
Baie van ons het die nuwe jaar anders as soortgelyke tye in die verlede betree. Ons president het kort voor die draai van die jaar met ons gepraat en binne enkele dae in die nuwe jaar het hy wéér gepraat. Ons was oortuig dat ons 2020 gegroet het, dat dit wat in maande sedert Maart 2020 aan ons bekend geword het nou geskiedenis is en geen bedreiging inhou nie. Dit is ’n nuwe jaar. ’n Nuwe variant van die COVID-virus het egter te voorskyn gekom, wat blyk baie vinnig en maklik versprei en ons het die nuwe jaar ingegaan met ’n tweede vlaag. Wat toenemend bekend word, is dat hierdie vlaag gedryf word deur verspreiding aan huis, in familiekringe en by sosiale byeenkomste waar goeie vriende saamkuier en dan ook by kerkbyeenkomste soos eredienste en begrafnisse.  Dit is nie meer net ouer persone bo sestig wat kwesbaar is nie. Jonger mense en selfs kinders word geïnfekteer en sterf.
Skielik is dit asof die nuwe jaar al die besorgdheid en die onsekerheid en die spanning en die angs van die ou jaar in haar skoot ontvang en vashou met ’n groot vraagteken.
Ons is weer deur die president op vlak drie met aangepaste regulasies rakende inperking geplaas. Dit het nie net verreikende effek op ons land se brose ekonomie nie, maar het ook implikasies vir ons as gemeentes. 
Aangepaste Vlak 3 maatreëls
Die volgende regulasies is tans van toepassing. Vir meer inligting en relevante weergawes van die Staatskoerant, klik hier.
Vanaf 12 Januarie 2021 geld die aandklokreël tussen saans om 21:00 (nege uur) en 05:00 soggens.  Restaurante moet reeds om 20:00 sluit!
Begrafnisse is beperk tot 50 mense wat elkeen 1,5 meter van mekaar moet sit. Die byeenkoms mag nie langer as twee ure wees nie. Geen tee na die diens nie! [Sien Artikel 35(3)].
GEEN eredienste of ander geloofsgebaseerde byeenkomste nie [Sien Artikel 36(3)].
Alkohol mag nie verkoop of vervoer of in openbare plekke gedrink word nie. Wynproe op wynplase is verbode [Sien Artikel 44]. Dit geld ook vir enige ander alkohol.
ALLE strande, damme, mere, riviere en openbare parke is gesluit.  Staatskoerant 44066 verduidelik mooi wat ’n strand is.
Maskers moet ten alle tye in die openbaar gedra word.
Huwelike: Aangesien geloofsgebaseerde en alle sosiale byeenkomste onwettig is, moet aanvaar word dat trouseremonies (egpaar en gaste) onwettig is.  Daar is takke van die Departement van Binnelandse Sake wat aandui dat huweliksbevestigers wel ’n huwelik kan voltrek. Slegs die huweliksbevestiger, die egpaar en twee getuies mag egter teenwoordig wees. Die huwelik sal eers later geregistreer kan word, aangesien die registrasie van huwelike by die Departement tans opgeskort is. Sien berig in Netwerk24 van 14 Januarie 2021 hier
LET WEL: Huweliksbevestigers word ten sterkste aangeraai om by hulle plaaslike tak van die Departement van Binnelandse Sake (daar waar hulle lêer is) seker te maak van die spesifieke tak se interpretasie van die regulasies.
Skole:  Skole open nou eers op Maandag 15 Februarie 2021.
Ten Laaste
’n Mens sou nou oor al die regulasies baie menings en kritiese opinies hê. Maar die een ding waaroor ons eenstemmend is, is dat lewens kosbaar is. Juis daarom is die bekamping van die verspreiding van die virus ons verantwoordelikheid. Daar sal altyd skuiwergate wees of kortpaaie wat ons wil neem. Ons kan allerlei systappies trap om van die regulasies te ontduik. Maar wat bereik ons daarmee terwyl die statistieke rondom infeksies en sterftes benouend styg?
Dalk moet ons opnuut hoor wat die Evangelie ons verkondig – God se nuwe jaar is hier! Hou die oë op Jesus. Met Sý koms het die oue verbygegaan en het die nuwe gekom. Hy het gekom om mense nuut te maak (2 Kor 5:17) en Hy het ons ’n nuwe gebod gegee om mekaar lief te hê.
Laat ons daarom in hierdie uitdagende, dog onseker tyd mekaar vashou, ons geloof behou en sorgend omsien na ons naaste.
Van die COVID-19-taakspan


kommunikasie@kaapkerk.co.za


Bydraes voor 12:00 Woensdae na kommunikasie@kaapkerk.co.za
Teken In | Verander Inligting | Teken Uit | Vrywaring
NG Sinode Wes-Kaapland | De Langestraat 5, Bellville 7535 | 021 957 7195 | kommunikasie@kaapkerk.co.za