Subscribe to our email list

Anilutit ammalu ikpigittiaqlugu nunaqutivut! 🍃

Illirilutit siqiniqmut uujjaikutimit ammalu isigaujaqlutit pijjutigillugu titiraqtavut Akuqvik-mit  aniikataqujivugut ammalu ikpigittiqullugu nunaqjuavut.  Qaujimajuinnaugatta silamiikataklluni inuuttiaqpaaliqnaqmat.   Ammattauq ilittivallianaqmat atuqpalliajattinnit ammalu silamiiqattaqlluni atuutiqattiaqmat qanutuinnaq isumagijattinit, taqaniittiakulukluunniit aniiraluaqlluni silatigijattinnit!
Apirilaurattigut SOI anuiguisimajunit nunaqjualimaamit ilagijaujunnaqmangaattinnit namungautuaqpata ammalu qaujititaujumalluta ikpigusuttiarunaqniqmit nunaqutittinnut.

Atuutiqattiaqmat nanisijunnarutta inuusittinnit ikpigittiarunnaruttigut nunaqutivut.  Piuniqaqmat atuutiqaqllunilu inuuttiaqniqmut isumaqattiaqniq ammalu qanuingijjutigijunnaqllugulu taikkua ikpigusuttiarunnaqtut nunaqutittinnit pijjutiqalipaktut qanuiqujinatik nunamit ammalu suruittailimaqujiniqsauvaktut avatirijattinnit.

Niruarit aniiqvigujumajaqnit ilagilugit SOI aniguisimajut nanituinnaq nunaqjualimaamingaaqtut.

Takulauqsimavit kisumikkiaq pikkugittiaqtaqnik aniiqtillutit, qaujimanagulu kisuungmangaat?  Ilagungni Seek attatarutinga uqaalautiralaaqnut, uqaluutiit tikkuaqtituinnaqlugu ajjiliurutinga kisutuinnamut uumajumut ammalu qaujitituajunnaqtutit umajunit naniivigijaqnit.  Qaujimaniaravit kisulimaatiat takujatit tavvuuna iNaturalist ikajuqniqaqmat tamakkununga  umajuliriniqnit qaujisaqtuliriniqmut.  Attataqtittunnaqtait iNaturalist ammalu Seek ullumi ammalu tukisittiarunnaqtutit nunamiutaujunit naniivigijaqnit!
Qaujimaaniktugut aksuruqnaqtuq maana makkuktunut iqanaijaaqtaariaksaq.  Qaujimangmijugut Kanata Qanuingittiarunnaqnirijanga Tungujuqtuq Sivuniksaq Kinaujaliarijunnaqtanginnik pitaqaqmat amisunik makuktunut.  Asuilaak tavauliqpugut saqitivvigijunnaqtavut!  Paqnaksimajunik saqitisimagatta Iqanaijaqluni Ilinniaqpallialuni Pilirijaksanik paqnaksimavagiiqtunik atuutigijunnaqtanginnik makkuktumut, iqanaijaqtigijanganut uvaluuniitt piliriqatigijatta katujjiqatigiiqaqtunut iqanaijaqvingnit makuktumut.  Ilaujumaguvit Iqanaijaqlutit Ilinniaqpallianiq Pilirijaksanut uqalimaakannirunnaqtutit tukisijjutikkanniqnit uvani uvaluuniit qaujigiaqlugu nutaattiaq iqanaijaaqnilirijut!
Taana Katarina Kunert ilagilaurattigut aullaaqtilluta Ukiuqtaqtumut 2018-mit, aqnaq pikkugittialauqmagu kikkutuinnait, nunangatlu ammalu imangat titiraqllunilu tusaqnittiaqtumit titirausiqmit.  Kinatuinnaq aullaqattaqsimanniruni nunaqaqataulunilu Ukiuqtaqtumit, qaujimajuq kajjaaqnaqtuq ammalu uqausiqtaqangittuq suuqlu, kisiani Katarina piliriarittialauqtanga.  Uqalimaarunnaruvit 4 minamit, tarijarunnaqtutit, naalaglugulu titirausirilauqtanganit ammalu takujunnaqtutit pulaaqlugu qarasaujatigut Ukiuqtaqtumut ilagilutit.

SOI Iqanaijaqtingita Ilagiaqsimajangit: Asuilaak ikpigittiarunaqtait nunaqutiittinnut silatiqangillutillu aniiqvingmit

Ujjirigattigut kinalimaaq silatiqangittuq aniiqvingmit aniiqvigijunnaqtanganit.  Tamanna nuvagjuaqnaqtillugu,  taana ajuqnaqniqsaujuq atuutigijunnaqtanganit silamiiqataqniq.  Ukua tavva ilangit SOI-kut piliriqatigiingujut ilagiaqsimajangit atuutiqarunnaqtut ikpigittiarunaqniq nunaqjuattinnut nanituinnaattiaraluaruvit! Taakua miksaanut tusagak-sakkaniit qaujigiarvigilugit

Ingiratittivallianiq: Makkuktut Ukiuqtaqtut tilijaujunnarutigijangit: qanuimmat atuutiqaqpa sivuniksamut piujunik-avatiliriniq qanuingijjutigijunnaqtangit 

Tusaqvigiinnaujarattigut aniguisimajut umiaqjuakkut qaujisaqatauqattaqsimajunik inuusiq-tukisikanniqattaqninginnik, qujannamiiqtugut marruuk aniguisimajuk pisimalirattigut tukisinasuaqnikkut piliriangusimaliqmata. Christy Hehir (2007 Nunaqjuaq Ataanit Ukiuqtaqtunganit) ammalu Patrick T. Maher (2009 & 2013 Nunaqjuaq Ataanit Ukiuqtaqtunganit) piliriqataulauqtut ilinniarutigillugit piliriqatigillunijjuk tukisinasuattiarasukpaktunik (Emma Stewart ammalu Manuel Alector Ribeiro) saqittininginnut una akuni-atuutiqarunnaqtumit aktuininginnut makkuktunut ukiuqtaqtugijattinnik qaujisaqaqttaqniq umiaqjuakkut ilauqattaqtillugit' sivuniksamut inusirijaujunnaqtut isumaliurittiarunnaqniq ammalu piujunik-avatiliriniq qanuingijjutigijunnaqtangit. Tukisikannirunnaqtutit amisukanniqnik nanisimajanginnik!

Kisu Qakisimangmat

June Ikpigusuqatigiittiaqniq Taqiringmagu ammalu quviasuqatigiingniuluni saqijaaqtittiniaqtugut ilagijaujunik ilagijavut qarasaujatigut taakua ilauqataujut 2SLGBTQ+nunalingillu, ikajuutigisimajangit, ammalu pimmariuninganit ilagijauqataulluni kikkulimaattianut inusiqaqtunut inuuvigijattinnit.

Qaujimavit?

Piliriarisimajavut qangattiasaaq aniguisimajut qaujisarutinginnik tukisittiarasuaqnikkut nanilauqtangit:

90.5% aniguisimajut uqaqsimajut qaujisaqataulauqtillugit atulauqtamingnit aktuqtausimaniraqtut isumaliurutigijunnaqllugu pijjutigillugit piugijamingnik atuutiqaqtunik aturumaniraliqtut.

82.4%  aniguisimajut uqaqsimajut SOI ilauvigilauqllugit atulauqtamingnit tukisivaaliqniqmingnit iqanaijaaqarumanirijanginnik.
Twitter Facebook Instagram YouTube
Akuqvik ajungititausimajuq ikajuqtaullutik ukunangat katujjiqatigiingujunik.
powered by emma