Lees deur internet, klik hier >>
29 Oktober 2021
kommunikasie@kaapkerk.co.za
Amptelike nuusbrief NG Wes-Kaapland
Beste Leser
SINODENUUS
So glo, leer en getuig ons...
Die dagbestuur van die Algemene Sinode Moderamen het bewus geword van die onsekerheid  ten opsigte van die oortuigings, standpunte en werkswyse van die NG Kerk. Die dagbestuur het vervolgens besluit om ‘n reeks videos met die titel: So glo, leer en getuig ons… Die NG Kerk se oortuigings, praktyke en prosedures beskikbaar te stel. Lede van die moderamen en taakspanne, asook dosente van die NG Kerk aan die ekumeniese fakulteite gesels saam oor die verskillende kwessies. Die dagbestuur vertrou dat die videos benut sal word deur leraars en kerkrade om die NG Kerk se standpunte te belig, te bespreek en perspektief te bied waar dit nodig is. 
Al die videos sal hier beskikbaar wees soos wat dit vrygestel word. In die eerste video van die reeks gesels Heerden van Niekerk met Nelis Janse van Rensburg oor die identiteit van die NG Kerk. 
Sinode groet Christine Lombard
Na meer as 38 jaar by die Sinode van Wes-Kaapland groet ons hierdie maand vir Christine Lombard.
Christine was onder andere verantwoordelik vir die medies van personeel, predikante en pensioenarisse, die bywerking van die Jaarboek en die sinode se administratiewe voorraad. Sy het onder vyf Saakgelastigdes gedien, naamlik dr. JJ Fourie, ds. Thys Basson, ds. Christo Alheit, ds. Francois Cillié en ds. Bossie Minnaar. Laasgenoemde, die huidige Saakgelastigde, onthou haar vir haar rustigheid en kalmte van gees. Lees gerus sy skrywe hier.
Ds. Cillié voeg by: "Dit was my voorreg om vir amper tien jaar saam met Christine te werk. Saggeaard, betroubaar, stabiel, altyd vriendelik met elke lid van die mediese fonds en hul unieke navrae. Groot was my voorreg om Christine Gallowitz op 13 Maart 2004 in die huwelik te bevestig met Kobus Lombard."  
Haar kollegas beskryf haar as ‘n "dierbare, opregte mens - geduldig, vriendelik, aanpasbaar en ‘n vredemaker.  As ‘n kollega was sy altyd hulpvaardig en belangstellend. Sy los ‘n groot leemte in ons kantoor, maar ons wens vir haar net alles wat mooi is vir die toekoms! Alle voorspoed met die nuwe fase in jou lewe. Geniet elke oomblik."
Christine en haar man beplan om teen die Weskus af te tree. Ons wens hulle 'n geseënde en rustige aftrede.
Piketberg is steeds saam op reis
Die Sentrum vir Publieke Getuienis het verlede week die derde van ‘n reeks gesprekke tussen die VGK en die NGK op Piketberg gehad. Hierdie reeks fokus op die fasilitering van gesprekke tussen lede van die onderskeie gemeentes en gemeenskap met die oog op heling, versoening en eenheid. Braam Hanekom vertel meer oor hierdie geleentheid:
"Ons het vir mekaar gesê dat ons dinge nie gaan forseer nie, maar ook moet weet: `water wat te lank stilstaan, begin stink.' Klem is gelê op die feit dat ons nie in die eerste plek verskillende rasse is nie, maar wel almal mense! Mense wat gerespekteer moet word.
Op die vraag waarom God dan soveel verskillende rasse gemaak het, het die beskeie antwoord gekom: omdat daar soveel skoonheid opgesluit lê in diversiteit! Gaan kyk maar na die natuur. Ons moet die diversiteit in Suid-Afrika vier, respekteer en bewonder. Talle mooi stories oor wat op die dorp aan die gebeur is, is ook gedeel. Ons het die aand afgesluit deur weer saam te bid en te sing.
Toe ek in die stilte van die soel, lente-aand uit die konsistorie stap, het ek geweet dat daar môre dalk weer slegte stories in die koerante gaan wees. Tog het ons vir een oomblik in die tyd weer die anderse, vredevolle gemeenskap in Christus gevier. Die stil aand van die plattelandse dorp was vir my nog stiller en die nag nog meer vol vrede. Op pad terug kon ek selfs in die donker die wuiwende koringlande sien. Die belofte van ‘n mooi oes was in die lug." Lees Braam se volledige skrywe hier.
Kleinmond Leersentrum maak musiek
Die Kleinmond Leersentrum en Kogelberg Educational Trust is opgewonde om 'n nuwe vennootskap met die Handevat Musiekskool op Kleinmond aan te kondig!
Die opvoedkundige waarde van musiek in die kognitiewe ontwikkeling van kinders word lank reeds besef, maar steeds nog onderbenut gelaat. Mense wat meer oor die projek wil weet of betrokke wil raak, kan vir Braam Hanekom kontak by braam@kaapkerk.co.za. Klik hier om te luister hoe die leerders musiek maak.  
Koekies uit die Karoo
Diaconia moedig gemeentes aan om die Save the Sheep koekiesprojek uit die Karoo te ondersteun. Hierdie droogtehulpprojek is begin deur 'n paar boervroue uit die Sutherland-distrik ter ondersteuning van plattelandse dorpe, wat steeds onder die knellende droogte gebuk gaan.
Bestel nou jou 600g-houertjie met heerlike tuisgebakte koekies by jou plaaslike kerkkantoor. Kerkkantore word ook gevra om die nuus verder te versprei op sosiale media en in weeklikse afkondigings om van die projek 'n reusesukses te maak. Doen asseblief betalings voor 15 November sodat die vlytige baksters kan wegspring.
Fondse sal dan aan Diaconia oorgeplaas word. Bestellings kan van 6 - 10 Desember by die sinodale kantoor in Bellville afgehaal word. Kontak gerus vir Lisa by 082 431 9955 vir enige navrae. 
EKOLOGIE
Wat is God se verhouding met die aarde?
Ons ekologie-kundige David Botha kyk hierdie week na apokaliptiek en ekologie. Hy reken dat 'n sekere soort lees en interpretasie van die apokaliptiese gedeeltes in die Bybel veroorsaak dat baie Christene onaangeraak is deur die ekologiese krisisse van ons dag en ook min motivering of energie het om enigiets daaraan te doen.
"Die aarde bid/verlang/sug, in harmonie en in lyn met God se wil, na mense wat die aarde liefhet en haar nie inruil vir die hemel nie." Lees sy volledige artikel hier.
Earth Shot vereer ekologiese innovering
The Earth Shot Prize is in 2020 deur die Hertog en Hertogin van Cambridge se stigting in samewerking met Sir David Attenborough geloods om ekologiese kwessies in die kollig te plaas. Die kategorieë stem ooreen met die Verenigde Nasies se doelwitte vir volhoubare ontwikkeling. Daar word gekyk na die bewaring en rehabilitasie van die natuur, lugsuiwerheid, oseaanherlewing, rommelvrye leefstyl en klimaataksie. Die pryswenner in elke kategorie het 'n miljoen Britse pond ontvang. Kyk gerus hier na 'n kort video oor die wenners: Republiek van Costa Rica, Takachar, Coral Vita, Stad Milan en die AEM elektroliseerder. 
Konferensie oor klimaatsverandering
Volgens die Groenspan word die COP26 kongres, wat in Glasgow gaan plaasvind van 31 Oktober - 12 November, bestempel as een van die belangrikstes in ons geveg teen globale verwarming. Aksie is nodig en hierdie byeenkoms is ‘n geleentheid vir die wêreld se leiers om verantwoordelikheid te neem teen die huidige stand van sake.
Om te bid vir ons wêreld se leiers en vir hierdie byeenkoms is belangrik, maar die onus lê ook op ons om onsself in te lig, met wysheid op te tree en na ons eie lewens te kyk wanneer dit kom by die omgewingskrisis. Ons bid dus ook dat die Here ons harte sal vernuwe en dat ons deur ons eie lewens die voortou neem om die wêreld ‘n beter plek te maak.
Sien ook die Groenspan se spesiale gebed hieronder.
GEBEDSVERSOEK
GEMEENTENUUS
Welgemoed se tieners reik uit
Welgemoed-gemeente se tienerbediening het in Oktober hulle Koekies & Kaartjies-projek van stapel gestuur. Die tieners het onlangs omgee-boksies gemaak as
deel van hulle uitreik aan gemeentelede wat geraak is deur COVID en geliefdes verloor het.
Elke tiener gaan hul handgemaakte boksies en kaartjies self uitdeel na die tienerkerk en so skakel met gemeentelede - 'n ander vorm van huisbesoek.
Ondersteun gerus vir Parow-Welgelegen. Klik bo om 'n lootjie te koop.
'n Storie oor die krag van jou potensiaal
Die gemeente van George-Bergsig vertel dat hulle baie opgewonde is om aktrise en digter Quinne Brown Huffman en liedjieskrywer Ami op hulle verhoog te sien. Hulle bring die storie van Angelica, 'n vrou wat in Kloofstraat, Kaapstad reis deur hartseer en verlies om haarself opnuut te ontdek.
Hierdie vertoning is geskik vir oud en jonk, man en vrou en belowe om te inspireer en hoop te gee vir die ontsluiting van die groot potensiaal binne mense. Dit vind plaas op Saterdag 6 November om 10:00 by George-Bergsig Gemeente. 
Kaartjies is beskikbaar teen R200 (volwassenes) en R100 (kinders onder 18) by die kerkkantoor (079 136 8107/044 871 1338). Adrian kan geskakel word vir enige navrae by 064 241 2663. COVID-protokol sal streng gevolg word (maskers, sanitering, afstand ens.).
PREDIKANTENUUS
Nina Müller van Velden by Parke
Nina Müller van Velden, wie reeds vir etlike jare betrokke is by Parke-gemeente, is op 17 Oktober tydens die oggenddiens as tentmaker-leraar van die gemeente bevestig. Hierdie geleentheid was uiters spesiaal omdat dit ook die eerste Sondag was wat die orkes weer gespeel het sedert die begin van die lang COVID-onderbreking. 
Hierdie spesifieke predikantekategorie behels dat sy voltyds werksaam is as postdoktorale navorser by die Fakulteit Teologie, Stellenbosch Universiteit, en deur hierdie "tentmakery" haar brood en botter verdien. Sy is as leraar van Parke-gemeente terselfdertyd betrokke by spesifieke bedieninge in die gemeente, naamlik prediking, die orkes, kommunikasie, bediening aan vroue en leierskap, soos ooreengekom met die kerkraad. 
Bredasdorp groet die Leeuvenninks
Bredasdorp-gemeente neem eerskomende Sondag afskeid van Arné Leeuvennik. Hy lewer na 24 jaar se bediening in die gemeente sy uittreepreek vanuit die VGK Bredasdrop. 
Foto: Arné en sy vrou Christelle met hulle dogters (v.l.n.r.) Jacqueline Schoeman, Marguerite Leuvennink en Fredeléne  Leuvennink.
TOERUSTINGSGELEENTHEDE
 Klik op die grafika om meer inligting en skakels vir registrasie te kry.
VAKATURES
Voltydse medeleraar, Sonstraal
In biddende afhanklikheid van die Here stel die kerkraad van Sonstraal-gemeente die pos aan gelegitimeerdes met volle ampsbevoegdheid bekend. Die gemeente is in Durbanville geleë en bedien ongeveer 5 000 lidmate, in die volle spektrum van ouderdomme. Die gemeente se slagspreuk lui: Leef om te dien.
Die ideale kandidaat het 'n opregte, geïntegreerde en dinamiese persoonlikheid met die vermoë om uitstekend in ’n span saam te werk. Goeie aanvoeling vir eredienste en liturgie met passievolle en kontekstuele prediking en teologiese suiwerheid word verder vereis. Kandidate moet ook vereenselwig met die gemeente se visie en roepingstelling: by Sonstraal is almal welkom – hier leer ons saam om soos Christus te leef. Klik hier om die volle gemeente- en leraarsprofiel te lees. Sluitingsdatum: 12 November. 
Vastetermyn leraarspos, Drakenstein
Drakenstein-gemeente is geleë binne ’n multikulturele gemeenskap aan die oostekant van die Paarl, wat plase in Drakenstein insluit en bestaan uit ongeveer 290 belydende en 53 dooplidmate. Die gemeente is die afgelope tyd deur ’n brugproses en besef dat die toekoms nie ’n blote voortsetting van die verlede kan wees nie. Daar is ’n verwagting vir ’n nuwe toekoms wat God se Koninkryk op nuwe maniere sal sien kom. 
Die gemeente is dus op soek na ’n geskikte kandidaat wat sal fokus op die versorging en toerusting van huidige lidmate. Gelegitimeerdes van die NG Kerk wat ampspligte sal nakom soos omskryf, met Artikel 9 van die Kerkorde as riglyn, is welkom om aansoek te doen vir hierdie pos. Aansoeke sluit 5 November. Klik hier om die volle advertensie te lees. 
Gemeenteleraar, Langebaan
NG Gemeente Langebaan is ’n plattelandse gemeente geleë in die pragtige Weskusdorp Langebaan. Die gemeenskap het die afgelope paar jaar uitgebrei en ontwikkel van ʼn tradisionele vakansiedorp tot ʼn dorp waar inwoners hulself op ʼn meer permanente basis kom vestig. Die gemeente bestaan uit ongeveer 1600 belydende (grootliks afgetrede persone) en 318 dooplidmate. 
Gelegitimeerdes van die NG Kerk, verkieslik tussen die ouderdom 30 tot 45 jaar, wat ampspligte sal nakom soos omskryf in Artikel 9 van die Kerkorde as riglyn, word genooi om aansoek te doen vir die vakante leraarspos by NG Kerk Langebaan. Hierdie persoon is iemand wat:
• Lief is vir die Here en sy/haar verhouding met Hom uitleef in noue kontak met mense.
• Visionêr en strategies kan dink om die gemeente te lei in haar geestelike groei.
• Gerig is op jongmense, gesinne sowel as bejaardes en opgewonde is om persoonlike kontak met mense te maak. Verhoudingsbou is vir die gemeente belangrik.
• Beskik oor die digitale/tegnologiese en ander vermoëns om met alle generasies te kan kommunikeer en hulle op ʼn geestelike vlak te bedien.
Aansoeke sluit 10 Desember. Lees die volle advertensie hier
Medeleraar, Onrusrivier
Die NG Gemeente Onrusrivier is tans 20 jaar oud en geleë naby Hermanus in die skilderagtige Overberg. Tans bedien drie voltydse leraars die gemeente, waarvan een fokus op Jeugbediening. Die gemeente beskik ook oor die dienste van 'n voltydse maatskaplike werker. Daar is ook verskeie aftree-oorde in die omgewing waar lidmate bedien word. Die gemeente is diep bewus van haar roeping na die breër gemeenskap. 
Die ideale kandidaat moet ‘n geordende NG Kerk leraar wees, verkieslik tussen die ouderdom van 40-50 jaar wees en oor minstens 10 jaar bedieningservaring beskik. Hy/sy moet beskik oor natuurlike leierseienskappe en bewese bestuursvaardighede ten einde die dienaarspan te versterk en voortgesette groei in die gemeente te fasiliteer. Die suksesvolle kandidaat se fokusarea in die gemeente sal volwasse gesinne wees. Aansoeke sluit 12 November. Klik hier vir meer inligting. 
Geregistreerde verpleegkundiges
Aansoeke van entoesiastiese, verantwoordelike en gemotiveerde persone word vir hierdie betrekkings ingewag. Die aangewese kandidate moet geregistreer wees by die SARV as Professionele Verpleegkundige/Stafverpleegster. Bewese ervaring in die verpleging van intellektueel gestremde persone en uitstekende verpleegsorgvaardighede is noodsaaklik.
Verder word daar van kandidate verwag om oor goed ontwikkelde interpersoonlike en kommunikasievaardighede, empatie, vriendelikheid en uitnemende geduld te beskik. Aansoeke sluit 29 Oktober. Klik hier vir meer inligting. 
Klik op die grafika om die vakatures te besigtig. 
Klik bo vir meer inligting.
BEHOU DIE HUMOR
PUBLIKASIES
Hoogtepunte uit Kerkbode
Alle Kerkbode-inhoud (vanaf 1835) sal na afloop van 'n nuwe bewaringsprojek nie net digitaal beskikbaar wees nie, maar dit word ook geïndekseer om soekbaarheid te verhoog. Lees hier meer. 
Freek Swanepoel se boek Die eerste tree: Die NG Kerk en versoening, 1994-1998 is nou ook in digitale formaat beskikbaar en handel oor die NG Kerk se besluite by die 1994-sinode, waar hy ook voorsitter was, en wat die kerk gedoen het in die vier jaar daarna. Klik hier om die storie te lees.
Ondersteun die BM Kersprojek
Daar is nog net twee maande voor Kersfees. Bybel-Media se jaarlikse Kersfonds-projek is volstoom aan die gang en poog vanjaar om die verlossingsverhaal in die Bybel in pragtige volkleur-vouboeke vir alle kinders in Suid-Afrika beskikbaar te maak. 
Hannelie Matthee vertel meer: “Bybel-Media wil die goeie nuus van Jesus se verlossing deur nuwe projekte uitdra, veral aan ons kinders. Daarom het ons saam met opvoedkundiges ’n bekostigbare reeks volkleur-vouboeke ontwikkel waarin ons Bybelstories met ’n wetenskaplike leesreeks kombineer. Vouboeke is ’n opwindende nuwe tegniek om goedkoper boekies beskikbaar te stel – dit beteken meer boekies vir meer kinders. Deur ons nuwe vouboeke stel ons Bybelstories beskikbaar aan alle kinders in Suid-Afrika – kinders wat nog nooit van Jesus gehoor het nie, sowel as kinders wat in ’n gelowige huis grootword.” Klik hier vir meer inligting
ALGEMEEN
Oktober is Geestesgesondheidsmaand
Volgens die Geestesgesondheid Inligtingsentrum (GGIS) is geestessiektes ‘n realiteit met `n beduidende negatiewe sosiale en ekonomiese impak op die Suid-Afrikaanse gemeenskap. Lees hier meer oor die sentrum se aktiwiteite.
`n Wêreldwye gesondheidsverslag deur die Wêreld Gesondheidsorganisasie (WGO) meld dat een uit vier mense op die een of ander stadium in hulle lewe deur `n psigiese of neurologiese toestand  beïnvloed sal word. 
Die  GGIS is in 1995 gevestig en is by die Fakulteit van Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe van die Universiteit van Stellenbosch geleë. Die sentrum vorm deel van die US/UK MNR Eenheid vir Risiko en Veerkragtigheid in Geestessteurings. Die GGIS het ‘n inbellyn toeganklik vir enigeen wat meer inligting benodig oor psigiese siektes of professionele hulp benodig. Kontak 021 938 9229 of mhic@sun.ac.za vir meer inligting.
Raakgeluister: Man doen duet met brug
Jy het dalk al gehoor van die konsep van 'n "brug" in musiek, maar kitaarspeler Nate Mercereau neem daardie term letterlik op. In Julie het hierdie musikant 'n album vrygestel in samewerking met San Francisco se Golden Gate-brug. Mercereau doen kitaar-improvisasies oor die onheilspellende gedreun van die landmerk.
Mercereau sê hy het die eerste keer van die brug se klank gehoor nadat 'n San Francisco Chronicle-artikel berig het oor hoe plaaslike inwoners daaroor kla. Maar toe Mercereau opnames van die klank hoor, was hy dadelik getref deur die reinheid daarvan. Die klanke word glo geproduseer deur wind wat deur die latte van die brug beweeg en het begin nadat herstelwerk verlede jaar aan die bekende rooi landmerk gedoen is. "Dit is merkwaardig musikaal," sê Mercereau. "Die brug speel verskeie note."
In Mei het Mercereau saam met die ingenieur Zach Parkes en fotograaf Minea Bisset twee dae langs die brug spandeer om die duette op te neem. Luister in die video onder na hoe dit klink.  
HospiVisie hou opedag
Die HospiVisie se opedag vind op Donderdag 11 November van 10:30 tot 12:00 plaas.
Professor Daniël Louw is die spreker en gesels oor 'n holistiese benadering tot gesondheid en pastorale versorging. Bywoning is gratis, maar dit besprekings is noodsaaklik.
Klik hier om vooraf te registreer. Kontak wanda@hospivision.org.za vir verdere navrae. 

Ruyterwacht kry nuwe sentrum
Na jare se onderhandelings het Ruyterwacht Senior Sentrum in Oktober die inwyding van hulle nuwe fasiliteite gevier. Die sentrum is in Julie 1988 gestig en verskaf dienste aan weerlose bejaardes in die omgewing.
Die sentrum kon vandeesmaand weer vir die eerste keer hulle lede ontvang sedert die aanvang van die COVID-pandemie.
KUIERKANSE
Klik bo vir meer inligting.
TEN LAASTE
Die Seisoen van die Voleinding strek oor die laaste vier Sondae van Koninkrykstyd. Dit begin vanjaar met Hervormingsondag (31 Oktober) en sluit af met Christus die Koning-fees. Volgens Woord en Fees vorm die Seisoen van die Voleinding op ’n baie betekenisvolle wyse die skarnier tussen die einde van een kerklike jaar wanneer ons Christus as Koning huldig en die afwagting op die koms en die wederkoms van Christus, wat begin op die eerste Sondag van die volgende kerklike jaar.
Luister gerus na Retief Burger se weergawe van Ons Glo.
VrydagNuus-groete
Ronelda Visser en Wilmi Wheeler


kommunikasie@kaapkerk.co.za


Bydraes voor 12:00 Woensdae na kommunikasie@kaapkerk.co.za
Teken In | Verander Inligting | Teken Uit | Vrywaring
NG Sinode Wes-Kaapland | De Langestraat 5, Bellville 7535 | 021 957 7195 | kommunikasie@kaapkerk.co.za
Subscribe to our email list.