Lees deur internet, klik hier >>
9 Julie 2021
kommunikasie@kaapkerk.co.za
AMPTELIKE NUUSBRIEF: NG KERK WES-KAAPLAND
Beste Leser
SINODENUUS
Sperdatum vir finansiële verslae
Kerkkantore word daaraan herinner dat die sperdatum vir die indiening van finansiële state Maandag 2 Augustus is. Gemeentes word versoek om getekende elektroniese kopieë aan finadmin@kaapkerk.co.za te stuur. Die oorspronklike stel moet per pos gestuur word vir aandag Danelle Jordaan, NG Kerk in SA,  Privaat Sak X8, Bellville, 7530.
Pelgrimstog van Hoop brei uit na Tuinroete
Die Pelgrimstog van Hoop kry 'n nuwe roete in die Suid-Kaap en Le Roux Schoeman van Kerkbode het onlangs saamgestap om die been tussen Uniondale en Mosselbaai te probeer. In die video PELGRIMSTOG: Geloof, hoop en roosterkoek gesels hy met Frederick Marais van Communitas, skrywer Erns Grundling van die TV-reeks Elders en Gert Nothnagel van Herold-gemeente. Die roete is nog onder ontwikkeling, maar belangstellendes kan vir Gert kontak by 082 829 5407 of gardenroutewalk@gmail.com.
Raad vir predikante
Marileen Steyn van Saldanha-gemeente het breedvoerige gesprekke met dominees in die Wes-Kaap gehad om uit te vind hoe die COVID-19-pandemie hulle geraak het. Sy het by 49 predikante gaan kuier en aan elkeen dieselfde vraag gestel: Vertel my van jou jaar? 
Sy skryf: "Wat ’n voorreg om die stories te hoor, die wyshede in te samel! Wat volg is maar vyf insigte wat hierdie onderhoude my gebied het. Ek deel dit graag.
  • Neem jou verlof. Ordentlik. Jy doen niemand ’n guns as jy net half-rus of net ’n dag of twee afvat nie. Ek weet dis makliker gesê as gedaan. Maar ek weet ook dat uitbranding jou vir langer van die gemeente gaan wegneem.
  • Jy het jou Ring meer nodig as wat jy dink. Jou Ring het jou ook meer nodig as wat jy dink – veral jou kollegas wat alleen in die gemeente staan.
  • Kyk uit vir die mense wat alleen bly. Hulle is die hardste getref. Veral nou dat ons weer minder beweeglikheid in vlak 4 het, is dit belangrik om ’n oog op hulle te hou. 
  • Kyk wyer. Kyk vorentoe. En help jou gemeente om dieselfde te doen. Dit is ’n lewensboei. 
  • Werk saam. Werk sag. Almal doen die beste wat hulle kan."
Msinga Vennootskap skenk Bybels
Die VGK Msinga het ’n besondere ywerige jeugbediening met vyf voltydse lewensafrigters (life coaches) in diens by eThembeni.
Een van die jeugleiers daar, Nkazimulo Ngcobo, het hierdie week dié goeie nuus aan ons gestuur oor 52 Bybels wat deur die Msinga Vennootskap aan hulle gekoerier is – iets wat in hierdie uitdagende tyd geweldig baie vir hulle beteken. Gelukkig kon hulle alreeds van die Bybels in hul gemeenskap versprei. Lees die inspirerende storie hier. Op die foto is 'n groep Christene by ’n skool met hul Bybels wat hulle onlangs ontvang het.
RFF se susterskerke kuier om Zoom-tafel
As 'n mens jou familie lanklaas gesien het en jy gewoond daaraan is om hulle darem ten minste een maal per jaar te sien, is dit sleg as dit al twee jaar raak sedert mens kon saamkuier. Maar gelukkig is daar iets soos WhatsApp en Zoom! En so was dit ook Maandagmiddag toe lede van die Reformed Family Forum (RFF) mekaar vir die eerste keer vanjaar op hul rekenaarskerms tydens 'n Zoom-vergadering kon sien. Dit is gereël deur Nico Mostert, bestuurder van Vennote in Getuienis van die NG Kerk Sinode Vrystaat en van NetACT. Lees meer hier
PREDIKANTENUUS
Besters groet Worcester-Noord
Na 38 jaar by Worcester-Noord groet Phanus Bester en sy vrou Marinda die gemeente aan die einde van Julie. Weens COVID-regulasies sal sy afskeidspreek eers later vanjaar plaasvind.
Ons beste wense vergesel die Bester-egpaar en ons wens hulle 'n geseënde aftrede toe.
Agter-Paarl groet Toit Wessels
Toit Wessels vertel dat dit vir hom 'n voorreg was om sedert 2016 'n bedienaar van die Woord by Agter-Paarl Geloofsgemeenskap en leerderondersteuner by Boland Landbouskool te kon wees. "By die Geloofsgemeenskap het ek beleef hoe dit lyk en werk wanneer 'n gemeente glo dat die kerk nie ‘n plek is nie. Die kerk is mense, ek en jy, ons. Die kerk lewe waar ons lewe. Die kerk is waar ons is. Ons is kerk in ons werk. Ons is kerk op straat. Dit is ons roeping. Dit is ons vreugde. Met ds. Johannes Nortier as my kollega, mentor en vriend het ek ook geleer hoe getuienisse altyd eerlik en toepaslik moet wees, dit help nie ons lees die Bybel asof koerante nie bestaan nie. Een van die goed waarna ek die meeste gaan verlang, is die Wyn en Wysheid (jongvolwassene groep) wat op Donderdagaande bymekaargekom het.
By Boland Landbouskool het ek besef hoe tieners op soek is na veilige ruimtes waarbinne hul kan groei. Die moeilikste lewensfase is werklik nie wanneer niemand jou verstaan nie, maar wanneer jy jouself nie verstaan nie. Ek is dankbaar vir elke ontmoeting met die seuns en personeel in die klas, op die sportveld of op die plaas.
Ek verruil nou wel die Paarl se wyn vir Gqeberha se wind, maar ek is baie opgewonde oor die nuwe hoofstuk by NG Kraggakamma. Die gemeente se gasvryheid, omgee en energie het vir my van die begin af uitgestaan. Ek sien uit daarna om my Godgegewe talente daar ten volle te gaan uitleef, en ook om verder meer oor God en die lewe by kollegas en geliefdes in die Oos-Kaap te leer."
Weens COVID-regulasies sal Toit se afskeidspreek op 18 Julie vooraf opgeneem word en aan lidmate via WhatsApp gestuur word. Alles wat mooi is vir jou bediening in die Oos-Kaap!
Foto: Toit en sy vrou Odette.   
GEMEENTENUUS
Parow-Welgelegen insameling
Welgelegen-gemeente se Vrouemaand-projek het pas afgeskop en duur tot einde Augustus. Hulle doen 'n beroep op lidmate om in Julie en Augustus te help om sanitêre doekies vir skoolmeisies in te samel. Bydraes kan by die kerkkantoor afgelewer word. Kyk gerus hier na die video met 'n spesiale uitdaging aan die manne.
Merweville woeker voort
Merweville-gemeente laat weet dat hulle weereens besig is om planne te maak, al kan hulle jaarlikse Dankfeesbasaar nie plaasvind nie. Alhoewel hulle boere nie hierdie jaar vee het vir skenkings nie, het die jagseisoen wel produkte opgelewer. Om fondse in te samel, verkoop hulle tans wildsbiltong, droëwors en plaaslike olywe. Aflewering is moontlik in areas soos Beaufort-Wes, Oudtshoorn, George, Mosselbaai, Worcester en die Kaap.
"Graag bedank ons al ons getroue vriende vir julle gebede en onderskraging deur die moeilike tye en ons sê byvoorbaat dankie aan elkeen wat ons steeds ondersteun, hetsy met gereelde bankinbetalings en/of aankope van tyd tot tyd.
Kontak gerus die nuwe skriba/kassier Tinka Botes by 023 501 4061 of stuur 'n e-pos.
Klokke beier op Stellenbosch
Besoekers aan Stellenbosch wat hulle in Kerkstraat bevind, kan gerus hulle ore oophou wanneer die klokke van Stellenbosch Moedergemeente begin lui. Orrelis Zorada Temmingh, bekroonde musikant vir haar orrelimprovisasie en klavierspel, vertel in 'n onlangse gemeentebrief meer oor die geskiedenis van die ses Duitse bronsklokke. Die nuwe lui-orde is spesiaal vir Moedergemeente saamgestel deur Antony Melck in Oostenryk in samewerking met 'n Duitse klokkenner Daniel Orth. "Klokke is nie sommer net klokke nie. Hulle is boodskappers. In die ou tyd, veral in lande met ryke kerktradisies, is die kerkklokke op sekere wyses gelui om verskillende boodskappe te verkondig. Die hoop is dat die klokke op hierdie wyse ons belewenis van kerkwees sal verruim en vir die dorp en besoekers mettertyd ’n dieper bewussyn van die kerk op die markplein én die kerk as verkondiger van die evangelie sal gee," skryf Zorada.
Kyk en luister hieronder hoe ds. Johan van der Merwe die betekenis van die klokkespel aan die gemeente se kinders verduidelik. 
EKOLOGIE
Kaap kry elektriese busse
Nuuswebwerwe het die week gegons na die aankondiging dat die eerste twee elektriese busse in Suid-Afrika se wiele die week in Kaapstad begin rol. Die gesamentlike inisiatief van Golden Arrow en die Wes-Kaapse regering het reeds 'n 12 maande proeftydperk deurgemaak en sal nou passasiers begin vervoer. Dit is deel van Golden Arrow se mikpunt om koolstofvrystellings te verminder en van hernubare energiebronne gebruik te maak. Lees hier meer.  
TOERUSTINGSGELEENTHEDE
Gespreksessie oor evangelisasie
Die Taakspan: Missionale Roeping van die Algemene Sinode en die VBO-forum bied twee interaktiewe gespreksessies aan.  
Leon Westhof, Hannes Knoetze, Pieter van der Walt, Frikkie Coetzee, Lourens Bosman en Roedolf Botha is deel van die gesprek.
Klik hier om vir die Zoom-sessies op 28 Julie en 4 Augustus in te skryf en die videoskakels te ontvang.
Hugenote Kollege stel kursusse bekend
Inskrywings is nou oop vir etlike kursusse aangebied deur Hugenote Kollege in Wellington. Die jaarlange, deeltydse diplomakursus vir Jeug- en Familiebedieningsvaardigheid begin op 1 Augustus. Die Bedienaarskursus in pastorale sorgvaardigheid is 'n twee jaar kursus en word vanaf 1 September aanlyn aangebied. Klik hier vir aanlynaansoeke. VBO-punte word ook toegeken.
Nuwe datums vir Andrew Root-kursus
Die datums vir Andrew Root se Ministry in a Secular Age aanbiedings is geskuif - sien asseblief grafika hieronder vir meer inligting. Die reeks van drie webinare word in samewerking met DinkJeug en die Emmaus Sentrum aangebied. Luister en gesels saam oor die tema in terme van geloofsvorming, predikante en gemeentes. Twee VBO-punte per sessie (ses in totaal) word toegeken. Klik hier om te registreer.
Bid en beleef Psalms!
Leraars en lidmate word uitgenooi na hierdie gebedsretraite, waarin ons eie leefwêreld in God se teenwoordigheid deurleef word aan die hand van enkele psalms.
As daar mense was wat hulle leefwêreld biddend deurleef het, dan was dit die psalmiste:
* Daar was tye dat hulle verstom gestaan het voor die wonder van hulle eie geskapenheid.
* Ander kere het hulle intense angs ervaar te midde van allerlei aanslae, soms lewensbedreigend van aard.
* By tye het hulle uitgelewer gevoel aan die een of ander vyandelike mag.
* Dan was hulle soms oorweldig deur skuldgevoelens oor hulle eie sondigheid.
* En dan was daar ook oomblikke waar hulle hulself as’t ware verloor het in spontane lofprysing en jubeling.

In die kern van hierdie ervarings is hulle verhouding met God en daarom dat hulle soms byna gelyktydig met God stoei én hulle vertroue in God bely. Vanuit ons eie leefwêreld, ook in hierdie uitgerekte COVID-19-pandemie, kan ons met die wyse waarop die psalmiste hulle ervaringe voor God verwoord, resoneer.

Kontak Derine Piek by 021 873 2151 of stuur 'n e-pos vir navrae.
GEBEDSVERSOEK
VAKATURES
Admin/boekhouer, Parow-Vallei
Huis Martina in Parow-Vallei wag tans aansoeke in vir hierdie betrekking. Kandidate moet oor goeie menseverhoudinge, goed ontwikkelde syferkundige en rekenaarvaardighede beskik. Akkuraatheid en die vermoë om teen hoë tempo te funksioneer tesame met kennis van Pastel en VIP word vereis. Aansoeke sluit 16 Julie. Lees meer hier
Maatskaplike werker, Clanwilliam
Badisa Clanwilliam nooi maatskaplike werkers met ‘n graad of diploma in Maatskaplike Werk om aansoek te doen vir hierdie pos. Die ideale kandidaat het kennis en vaardighede in al drie metodes van maatskaplike werk, goeie vaardighede in die ontwikkeling van gemeenskappe en is rekenaarvaardig. Registrasie by die Raad vir Maatskaplike Diensberoepe en ‘n geldige rybewys is verpligtend. Aansoeke sluit 20 Julie. Kry meer inligting hier

Boekhouer, Somerset-Wes
Die geleentheid het ontstaan by die NG Gemeente Hottentots-Holland vir ‘n energieke, goed georganiseerde en pro-aktiewe persoon om by die gemeente aan te sluit as boekhouer. Die aangewese kandidaat moet aan die volgende vereistes voldoen: ‘n formele boekhouding kwalifikasie, ten minste 5 jaar ondervinding van klein maatskappy boekhouding, vertroud met voorbereiding en indiening van BTW en SARS e-filing en kennis van Winkerk en Sage. Verder beskik die ideale kandidaat oor goeie interpersoonlike en kommunikasievaardighede, kan goed in spanverband funksioneer en is 'n lidmaat van die NG Kerk. Aansoeke sluit 23 Julie. Klik hier om die volle vakature te lees. 
Klik bo vir meer inligting.
BEHOU DIE HUMOR
NUUSBRIEWE
Lees nog interessante stories van MES in hulle jongste nuusbrief.
Klik bo vir SADAG se nuusbrief en beskikbare hulpbronne.
PUBLIKASIES
Hoogtepunte uit Kerkbode
NG Kerk se reaksie op nuwe Huwelikswet
Die Groenskrif oor Huwelike het heelwat traksie in die media gekry oor poliandrie, wat 'n vrou in staat stel om meer as een gade te neem, maar dit gaan oor veel meer as net hierdie kwessie. "Die Groenskrif het ten doel om te werk aan die ontwikkeling van ’n nuwe wetsontwerp op die enkele huwelik en sal die huweliksregime van die land in ooreenstemming bring met die grondwetlike beginsel van gelykheid. Die Groenskrif is geensins amptelike wetgewing nie en slegs die begin van ’n konsultasieproses," skryf dr. Gustav Claassen, algemene sekretaris van die NG Kerk in 'n verklaring. Lees berig hier.
'Bid ernstig vir eSwatini'
“Hou aan bid, ons almal het dit nodig. Die dorp (Nhlangano) brand en die winkels word geplunder,” beskryf Zachie Prins, ’n vrywillige helper, die afgelope dae se chaos in eSwatini (Swaziland) aan Arnau Van Wyngaard, sekretaris van die Swaziland Reformed Church. Lees hier verder.
Verwerk die voortslepende Covid-trauma só
Die voortdurende koronaviruspandemie het inderdaad ’n hewige effek op alle Suid-Afrikaners se emosionele toestand, beaam kundiges. Melody Ngcuka, ’n sielkundige in privaat praktyk, gee hier wenke wat jou kan help tydens die pandemie.
ALGEMEEN
Hardloop en trap virtueel vir Bybelgenootskap  
Inskrywings is nou oop vir Bybelgenootskap se "Hardloop en trap vir hoop" wat weens COVID-maatreëls vanjaar weer virtueel gaan plaasvind. Drawwers, stappers en fietsryers word aangemoedig om deel te neem deur op hulle eie tyd en plek aan die wedloop/resies deel te neem. Verlede jaar het meer as 2 100 atlete uit Suid-Afrika, Nieu-Seeland, Australië, Amerika, China, Verenigde Arabiese Emirate en die Verenigde Koninkryk deelgeneem ten bate van Bybelverspreiding. Aanlynregistrasie en administrasie word deur Modern Athlete hanteer - klik hier om nou te registreer. 
Mandela-dag
Op 18 Julie word Mandela-dag in Suid-Afrika gevier ter nagedagtenis aan ons voormalige president Nelson Mandela. Baie organisasies gebruik die geleentheid om werknemers en gemeenskappe te mobiliseer om uitreikaksies te loods.
As deel van hulle 35ste bestaansjaarvieringe het MES 'n projek 35 Wense op Mandela-dag bekendgestel om fondse in te samel vir haweloses.
Badisa Trio doen ook 'n vindingryke 67 veldtog en vra donasies van 67 items soos worsrolletjies, noedels, blikkieskos, gevriesde sop of tweedehandse klere of R67. Klik hier vir meer besonderhede.
Raakgelees: Bejaardes bemeester WhatsApp
Volgens 'n nuwe peiling deur One Poll het persone ouer as 65 nou die kuns van blitsboodskappe op platforms soos WhatsApp en Facebook Messenger onder die knie gekry. Byna helfte van die bejaardes het aangedui dat hulle nou teksboodskappe bo telefoongesprekke verkies.
Die opname het ook aangedui dat bejaardes se gunsteling emoji die rooi hart is gevolg deur die smiley face. Ander gewilde emoji-gunstelinge vir bejaardes is verskillende diere en die bierbeker! Een uit die tien respondente het selfs die gebruik van emoji's oortref en stuur nou GIF's as 'n prettige manier om in kontak met hul kleinkinders te bly.
Weens die pandemie het een uit elke drie bejaardes gevra om te leer hoe om sosiale media te gebruik. En byna een uit elke vyf (17%) is deur hul kinders of kleinkinders aan Netflix bekendgestel. Maar almal is dit eens dat persoonlike kontak natuurlik die beste bly.
KUIERKANSE
La Belle maak burgers 
NG Kerk La Belle verkoop heerlike hoenderburgers teen slegs R30 een. Stuur ‘n WhatsApp vir Elitha (073 785 1883) om jou bestelling te plaas voor 18 Julie.
Die burgers kan op Saterdag 24 Julie by die gemeente se kerksaal (Herta Louwstraat 29, Loumar, Bellville) tussen 11:00 en 12:00 afgehaal word. 
TEN LAASTE
Dit is ons laaste VrydagNuus van die tweede kwartaal. Ons is weer terug op Vrydag 30 Julie.
Talle gemeentes en gemeenskappe bevind hulle tans in die midde van die derde golf van die COVID-pandemie. Ons gebede en gedagtes is met julle. Wees asseblief veilig en verantwoordelik deur die inperkingmaatreëls na te kom - so beskerm jy jouself en die mense om jou. 
Efesiërs 12:9 bring vir ons die boodskap: "My genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is." Luister hier na Johnny Davids se weergawe van U Genade.
Skets: Picasso
VrydagNuus-groete
Ronelda Visser en Wilmi Wheeler


kommunikasie@kaapkerk.co.za


Bydraes voor 12:00 Woensdae na kommunikasie@kaapkerk.co.za
Teken In | Verander Inligting | Teken Uit | Vrywaring
NG Sinode Wes-Kaapland | De Langestraat 5, Bellville 7535 | 021 957 7195 | kommunikasie@kaapkerk.co.za
Subscribe to our email list.