Lees deur internet, klik hier >>
12 Maart 2021
kommunikasie@kaapkerk.co.za
Amptelike nuusbrief NG Wes-Kaapland
Beste Leser
SINODENUUS
Terugvoer van die moderamen
Nelis Janse van Rensburg, voorsitter van die moderamen van die Sinode van Wes-Kaapland, gee in die onderstaande video terugvoer oor vandeesweek se vergadering.
Internasionale Dag vir Maatskaplike Werkers
Vanjaar se Internasionale Dag vir Maatskaplike Werkers val op 16 Maart. Nadat die jaarlikse wegbreekgeleentheid rondom hierdie dag verlede jaar vanweë die pandemie gekanselleer is, het die diensgroep Diaconia namens die NG en VG Kerk in die Wes-Kaap dit moontlik gemaak dat ’n pastorale ondersteuningsdiens vir maatskaplike werkers in plek gesit word. Die program word vanjaar voortgesit en talle werkers kon al daarby baat.
Nioma Venter skryf: “Op dié wyse kom staan die kerk saam met en langs maatskaplike werkers om ook na hulle welwese om te sien, soos hulle na ander omsien. In terme van gemeente- en gemeenskapsbediening, is maatskaplike werkers hoogs gewaardeerde kollegas. Daarom is vanjaar se tema vir die internasionale vieringe ook so betekenisvol: ‘I am because we are. Strengthening social solidarity and connectedness”. ’n Sterk boodskap van omgee en uitreik is in hierdie tema opgesluit, maar ook van eenheid en vennootskap. Die kerk en Badisa deel ‘n sosiale spasie in die samelewing en is onteenseglike pasmaats wat betref  missionale roeping en ’n visie vir genesing en florering. Die Lutherse kerk het ’n beweging waarin hulle, net soos Diaconia en Badisa, hul beywer vir nouer samewerking tussen gemeentes en kerklike maatskaplike diensorganisasies. Hulle noem die beweging, “Waking the giant” en sinspeel daarmee op die geweldige potensiaal wat opgesluit is in nouer samewerking en beter integrasie. Ons beleef ook iets hiervan en sal voortgaan om die band te versterk.
Vanjaar wil ons ’n spesiale woord van dank rig aan elkeen van die 180 maatskaplike werkers, maatskaplike hulpwerkers en gemeenskapsontwikkelaars in diens van Badisa, maar ook gemeentes se maatskaplike werkers in ons sinodale streek. Ons is trots op die werk wat julle saam met en soms ook namens die kerk doen en bid die Here se sorg en seën oor elkeen van julle en ook die programme waarin julle dien. Gemeentes, wat kan julle vanjaar op 16 Maart doen om jul solidariteit en waardering te wys?”
Die begroting, armoede en ons toekoms
Die afgelope begroting het groot belangstelling gewek met uiteenlopende reaksies en Braam Hanekom van die Sentrum vir Publieke Getuienis vertel dat Suid-Afrika 'n paar driwwe het om deur te kom.
"Gelowiges mag nooit ophou dink en  bid oor die lot van die armes nie. Dit beteken nie dat ons meepraters van eensydige retoriek oor oplossings sal word nie. Terwyl die Bybel Christus se hart vir die armes duidelik openbaar, is die Bybel terselfdertyd glashelder oor wat gevra word om die probleem op te los. Dit sluit in konings (lees regerings) met integriteit, hardwerkendheid, etiese optrede, orde, opvoeding en hoop.
Eenheid, respek en samewerking maak gemeenskappe welvarend. Selfsug, konflik en verdeeldheid maak gemeenskappe arm. Die hebsug van rykes is ‘n gruwel in die oë van die Here."
Hy skryf oor verdere werklikhede wat ons gevangene hou hier
Webinar about vaccines
URCSA Cape Regional Synod's Moderamen and Congregational Ministries invite you to sign up for a webinar: WHAT DO I HAVE TO KNOW ABOUT VACCINES? A panel of experts in this field will provide information on the topic of COVID-19 vaccination and will be available to answer questions. Register at scriba@vgksa.org.za. Contact Rev. Hendry Tromp at scribasynodi@vgksa.org.za for more information.
Werksblad vir kinders en tieners
Chrislie Dreyer van NG Kerk Wellington-Oos het hierdie werksblad vir kinders/tieners ontwikkel sodat hulle op ‘n kreatiewe manier notas kan maak tydens ‘n erediens en meer gefokus aandag kan gee. Dis ‘n wonderlike manier vir ouers om ook na ‘n diens met hulle kinders oor hulle belewenis en vrae te gesels. Selfs volwassenes sal dié hulpmiddel geniet! 
Klik hier om die werksblad op DinkJeug se webblad af te laai. 
DinkJeug werkswinkel
DinkJeug bied op 24 Maart ‘n gratis werkswinkel (5 VBO-punte) oor poppekas script writing aan. Kom hoor hoe ‘n poppekas op verskillende maniere tot ‘n boodskap kan bydra en kry wenke hoe om hierdie draaiboek te skryf.
Hierdie werkswinkel sal ook ‘n praktiese gedeelte insluit. Die fokus sal op die skryf van die teks wees en nie die maak of hantering van poppe nie.
Die aanbieder is Siegfried Louw - predikant by NG Kerk Proteahoogte, life coach, spelterapeut en die stem agter “Sakkie en Sieg.” 
Registreer hier
EKOLOGIE
Einstein: "Verbreed jou kring van deernis."
“Ons leef asof ons los en apart van die heelal is en funksioneer,” skryf ons eko-korrespondent David Botha uit Tulbagh. “In Jesus Christus sien en beleef ons God se heelhartige en inklusiewe omhelsing (embrace) van die heelal. Jesus se kruisdood is ‘n demonstrasie van God se alles-insluitende liefde. God omhels selfs die mens by wie Hy nie welkom is nie.” Lees meer hier.
Nuwe haaispesies ontdek
Navorsers het drie nuwe haaispesies wat in die donker gloei naby Nieu-Seeland ontdek. Luidens die navorsingsverslag in die publikasie Frontiers in the Marine Science sluit dit die vlieërvinhaai, die swartpens-lanternhaai en die suidelike lanternhaai in. Die haaie is in Januarie verlede jaar aan die kus by die Chatham-eiland gevind.
Die vlieërvinhaai, wat nou as die wêreld se grootste bioluminessente, gewerwelde dier beskou word, woon in die "skemergebied" op 'n diepte van 300 tot 1000 meter. Die navorsers vermoed die haaie se gloeiende pensgedeelte stel hulle in staat om hulle te verbloem vir roofvisse of ander gevaar in die water onder hulle.
"Met inagneming van die uitgestrekte diepsee en die voorkoms van ligorganismes in hierdie sone, is dit nou meer en meer voor die hand liggend dat die vervaardiging van lig op diepte 'n belangrike rol moet speel om die grootste ekosisteem op ons planeet te struktureer," het die navorsers geskryf. Lees meer oor hierdie nuwe haaispesies hier of kyk die video onder. 
GEMEENTENUUS
Durbanville aan tafel met gemeenskap
Durbanville-gemeente se eerste gemeenskapsete by MES Sentrum van Hoop in Queenstraat was ‘n reusesukses. Wynand Seymore-Breytenbach vertel dat versoening die dryfkrag agter die ete was. “Ons ‘geheime agenda’ is om ons verantwoordelikheid op te neem in ons taak om mense te help versoen in die dorp. Daarom het ons verseker dat daar mense van alle klasse, rasse, tale, seksuele oriëntasies en genders teenwoordig was."
Almal was genooi vanuit reeds bestaande verhoudings. “Meeste van die vennote is tydens die lockdown verlede jaar gevestig as gevolg van die samewerking wat moes plaasvind om die nood aan te spreek in die gemeenskap en hierdie is dan nou die vrug van die pandemie,” vertel Wynand verder.  
Die gemeente hoop om maandeliks sulke etes aan te bied sodat hulle kan aanhou om spasies te skep waar mense mekaar in ’n veilige omgewing kan ontmoet. Die etes sal na beraming die eerste Maandag van elke maand gehou word en word gereël in samewerking met verskeie kerke, NGO’s en ander organisasies. Die hoof rolspelers in vandeesweek se ete was MES, Spar (Palm Grove), Durbanville-gemeente en El Shaddai-gemeente. 
Gemeentes met omgeeharte
NG Kerk Goodwoodpark in samewerking met Ysterplaat-gemeente benodig 'n paar vrywillige hande en omgeeharte by die Ysterplaat-nasorgbediening, waar 20 kinders ook daagliks van 'n bord kos voorsien word. Persone is welkom om bydraes te lewer in die vorm van die aankoop van bestanddele, help met voorbereiding, aflewering of jou tyd om saam te kom bedien. Vir meer inligting, kontak gerus vir Rehet Laskey via WhatsApp (083 297 6341) en as jy seker is hoe jy wil/kan betrokke raak, vul solank die e-vorm hier in.  
Moss-liefde reik uit na koshuis
Mosselbaai Moedergemeente bied aan jou die geleentheid om jou roeping uit te leef deur hier op hulle deurstoep betrokke te raak en verhoudinge te bou met die Sao Bras Koshuis. Deel jou kreatiwiteit (skilder/dans/fotografie ens.) een of twee oggende per maand. Die koshuis het ook 'n groot behoefte aan helpers wat die tienerdogters met basiese naaldwerkvaardighede en brei/hekel kan help. Wiskunde-helpers vir alle grade, seuns en dogters, is ook 'n groot behoefte! Kontak vir Ena Loubser (082 736 5339) of die kerkkantoor (044 691 2465) indien jy by hierdie wonderlike projek wil betrokke raak. 

Oordenkings vir Lydenstyd
Bloubergstrand-gemeente laat weet dat hulle ‘n reeks video-oordenkings vir Lydenstyd gemaak en beskikbaar gestel het. “Dit voel vreemd om te fokus op leegmaak in 'n tyd wat ons reeds so baie verloor het, maar saam met gelowiges oor die wêreld is dit 'n wonderlike tyd vir bid, vas en onderskeiding - 40 dae van stil word, (uitsluitend Sondae) sodat ons God se stem kan hoor. Om jou hiermee te help, gaan ons elke dag 'n kort oordenking op ons YouTube kanaal beskikbaar maak waarna jy kan luister. Die inhoud is gebaseer op Henry Nouwen se werke hieroor." Klik hier vir die skakel.
Buffeljagsrivier bid saam
Die gemeente van Buffeljagsrivier het vandeesweek die Wêreldbiddag vir Vroue en Biddag vir Mans saam met hulle lidmate in die natuur spandeer. Die dames van die gemeente is uitgenooi na 'n gebedswandeling vanaf die kerk tot by Umshanti, 'n hotel buite die dorp waar hulle na die wandelroete verversings saam geniet het. Die manne het Saterdag ontmoet om saam tussen die skilderagtige koppies naby die Buffeljagsdam vir mekaar te bid. 
Die gemeente is dankbaar vir elke lidmaat wat hierdie spesiale gebedsgeleenthede moontlik gemaak het. “Wat ‘n ongelooflike geleentheid in die Here se mooi. Dankie aan al die manne en dames vir julle daar wees en julle saambid en julle harte se deel. Dit was kosbaar en hopelik die eerste van meer sulke geleenthede saam.” 
Besoek gerus hulle Facebook-blad om meer foto's van hierdie uitstappies te sien. 
Selfsorg Simfonie - Xandria Louw
Durbanville-Bergsig se Vrouebediening is baie opgewonde om hierdie geleentheid aan te bied - leer by 'n professionele persoon teen 'n fraksie van die gewone prys hoe om beter vir jouself te sorg. Die voordeel hiervan is ook dat die mense wat rondom jou leef hierby baat. 
Die interaktiewe sessie skop af 17 Maart 2021 om 19:00 - 20:30 via Zoom (totaal van 9 sessies). Die aanbieding is 30 minute lank en die interaktiewe besprekings en aktiwiteite duur 60 minute.
Datums: 17 Maart; 7 April; 5 Mei; 9 Junie; 7 Julie; 4 Augustus; 8 September; 6 Oktober;
3 November.
Die kostes is R150 per persoon per sessie - dus R1350 as jy al nege sessies sou bywoon. Korting van 20% (dus R1080) vir volle vooruitbetaling teen Maandag 15 Maart. 
Stuur navrae aan Karin Bosman by bosman.karin@gmail.com.
Sutherland bevestig nuwe dominee
Ruan Nieuwenhuizen is op 14 Februarie op Sutherland in die amp van predikant bevestig. Die bevestiging is deur sy broer JR Nieuwenhuizen waargeneem. Hier verskyn Ruan en sy verloofde Liezel-René met hulle families na die bevestiging.
Op die foto van links na regs: Anton Rabe, Liezel Vermeulen, Liezel-René Vermeulen, Ruan Nieuwenhuizen, Rigardt Nieuwenhuizen, Yvonne Janse van Vuuren en JR Nieuwenhuizen.
Calvinia trap fiets vir sending
Calvinia-gemeente gaan vanjaar vir die 20ste keer hulle Fietstrap vir Sending doen. Die span ywerige fietsryers sal die fondsinsamelingstog op 26 en 27 Maart aanpak. Die 240-km roete begin op Calvinia en gaan via Nieuwoudtville, Vanrhynsdorp, Vredendal, Klawer (oornagstop) en dan terug na Vredendal, Lutzville na Strandfontein.  
Kontak gerus die kerkkantoor op 027 341 1012 (weeksdae van 09:00 - 12:00) of vir Noel Viljoen by 0828904489 of per e-pos  vir meer inligting of as jy 'n bydrae wil maak. 
GEBEDSVERSOEK
PREDIKANTENUUS
Claudius Lambertus Vosloo: 06.08.1959 - 04.02.2021
Ons het met leedwese kennis geneem dat Claude Vosloo op 4 Februarie oorlede is. 'n Gedenkdiens vir sy lewe is op 18 Februarie in die NG Kerk Wellington gehou, waar hy van 1996 tot 2016 as predikant met opdrag: Kerklike media gekoppel was. Ds. Vosloo het die grade BA, BA Honneurs in Filosofie, BTh, die Lisensiaat in Teologie asook ’n MTh in Teologiese Etiek aan die Universiteit Stellenbosch behaal. Hy is in 1985 gelegitimeer en het in 1991 tydens sy diensplig as redakteur by Bybel-Media begin werk. Met die samevoeging van die publikasie-afdelings van Lux Verbi en Bybel-Media het hy deel van die redaksie van Lux Verbi.BM geword. In 2009 het hy sy eie teksversorgingsonderneming Kreatiwiteitshuis begin en in 2016 het Claude by Wellington geëmeriteer.
Ons innige meegevoel aan sy vrou Christina en dogter Lize.
Wie is proponent Linderoth van die Paarl? 
Vandag stel ons julle graag bekend aan ’n vrou wat ‘n passie het vir die stemloses in ons gemeenskappe teenoor wie onreg gepleeg word. “Die kerk moet die stem vir daardie mense wees,” sê sy. Maar dis nie al nie; hierdie talentvolle vrou bespeel ook die trompet en horing, en het al selfs ’n koperblaaswerkswinkel vir die VGK Ring van Wellington aangebied. Klik hier om proponent Rachel Linderoth te ontmoet.
VAKATURES
Voltydse leraarspos: Parow-Panorama
NG Kerk Parow-Panorama het tans 'n vakature vir 'n gelegitimeerde leraar van die NG Kerk van Suid-Afrika met uitgebreide ondervinding van alle areas/aspekte van die bedieningsveld. Die ideale kandidaat moet in staat wees om met 'n gediversifiseerde leierspan in spanverband saam te werk. Hierdie Skrifgetroue en geïnspireerde prediker moet ook 'n gemaklike preekstyl in Afrikaans en Engels kan handhaaf.
Klik hier vir die posbeskrywing en gemeenteprofiel. Aansoeke sluit 15 Maart. 
Deeltydse leraarspos: Bloemfontein
Die Kopanong Kerk (voormalige Bloemfontein Studentekerk) adverteer tans 'n deeltydse leraarsposisie. Die gemeente is in 'n oorgangsfase en soek 'n geskikte kandidaat om hierdie diverse, multi-kulturele gemeente te bedien. Klik hier vir meer besonderhede.
Boekhouer, Villiersdorp
Vrederus Tehuis in Villiersdorp is tans op soek na 'n persoon wat die bogenoemde pos kan vul. Kandidate moet oor goeie menseverhoudinge en goed ontwikkelde syferkundige en rekenaarvaardighede beskik. Die vermoë om teen 'n hoë tempo te funksioneer, tesame met kennis van Pastel en VIP, word vereis. Lees die volle posbeskrywing hier. Aansoeke sluit 19 Maart. 
Bestuurder, Hermanus
Huis Lettie Theron wag aansoeke in van gemotiveerde persone met ‘n positiewe lewensingesteldheid teenoor bejaardes vir hierdie betrekking. Die ideale kandidaat beskik oor ‘n naskoolse kwalifikasie, kennis en ervaring in die bestuur van personeel en finansies en 'n geldige rybewys. Vorige ervaring van die bestuur van ’n tehuis vir bejaardes sal as sterk aanbeveling dien. Klik hier vir meer inligting. Aansoeke sluit 19 Maart. 
Bestuurder, Skiereiland
Badisa Skiereiland beskik tans oor die bogenoemde vakature. Die suksesvolle kandidaat beskik oor minstens vyf jaar toepaslike ervaring binne die kinder- en gesinsorgveld. Registrasie by die Suid-Afrikaanse Raad vir Maatskaplike Diensberoepe is verpligtend. Lees meer oor posvereistes en verantwoordelikhede hier. Aansoeke sluit 24 Maart.
 
Klik bo vir meer inligting.
PUBLIKASIES
Nuut op die rak
Die publikasie Vier gereformeerde kerke in Suider-Afrika (1990-2020) is nou elektronies by CLF beskikbaar. Die gratis praktiese werkboek het voortgespruit uit navorsing deur ’n studiegroep van Suid-Afrikaanse kerkhistorici uit die vier grootste gereformeerde kerke in Suid-Afrika asook ander kerklike verteenwoordigers.
Volgens die uitgewers voldoen hierdie publikasie aan die behoefte om ’n baie meer omvattende en nuwe historiese beoordeling van kontemporêre Afrikaanssprekendes en hul kerke in Suid-Afrika te gee.
'n Virtuele bekendstelling van die boek word op 16 Maart om 18:00 via MS Teams gehou. Die gesprek sal deur professor Jacques van der Elst gelei word.  Stuur 'n e-pos na melanie@akademie.co.za teen 12 Maart om 'n skakel vir die sessie te ontvang.
NUUSBRIEWE
Lees Badisa Trio se nuusbrief hierbo.
Klik bo vir Missie Japan se Maart nuusflits.
ALGEMEEN
Raakgelees: Afstandwerk beïnvloed vroue
Ter viering van Internasionale Vrouedag op 8 Maart het meer as 'n honderd effektebeurse regoor die wêreld hulle jaarlikse "Ringing the bell for gender equality" gehou. Hierdie inisiatief is daarop gemik om die fokus op gelykheid in die werksomgewing te bevorder. Na aanleiding van vanjaar se geleentheid berig Fin24 dat afstandwerk tydens COVID-19 'n aansienlike las op werkende vroue plaas, aangesien addisionele versorgingsverantwoordelikhede 'n beduidende impak het.
Vroulike sakeleiers het Maandag in Johannesburg met gemengde gevoelens oor die pandemie se invloed op gendergelykheid gesels. Daar is genoem dat die stigma van fleksi-tyd aansienlik afgeneem het, aangesien soveel mense van die huis af moes werk tydens grendeltyd. Terselfdertyd het werksverliese vrouens ook harder getref.
Fasiliteerdersopleiding by Anathoth
Diaconia in samewerking met die Gesamentlike Vigstaakgroep en CABSA, nooi graag predikante na die volgende Kerke, Kanale van Hoop fasiliteerderskursus. Die opleiding vind plaas op 29 - 31 Maart en 3 - 5 Mei by die Stillebosch retraite op die plaas Anathoth buite Stellenbosch plaas. 30 VBO-punte kan verdien word
Aneleh Fourie van CABSA skryf: "In ‘n tyd waarin ons probeer sin maak van die COVID-19- pandemie en die verskillende grendeltydregulasies, bied hierdie kursus nie net die geleentheid om die MIV-pandemie beter te verstaan en fasiliteerdersvaardighede aan te leer nie. Dit bied ook die geleentheid om as predikante te besin oor ons rol as leiers tydens pandemies wat soveel gemarginaliseerde mense selfs meer kan isoleer en uitlewer."
Vir meer inligting, kontak Aneleh Fourie by 083 292 5358 of training@cabsa.org.zaKlik hier vir die aansoekvorm. 
Boekeprojek vir Oos-Kaap
Robert Knobel van Mosselbaai-Suid laat weet van 'n interessante projek waarby sy kollega Derik Myburgh van VGK Cala betrokke is. Derik is kniediep betrokke by vroeë- kindontwikkeling en is deel van die Little Seeds projekspan. Volgens Derik reken kundiges in die kinderontwikkelingsveld dat elke kind met 100 boeke moet kennis maak voordat hy/sy met formele skool begin. Aangesien dit onmoontlik is om genoeg boeke aan elke kleuterskool te skenk, moet hulle ‘n ander plan beraam vir hulle bal’intsomi (vertel 'n storie) projek.
"Die gedagte is dat elke kleuterskool ‘n aantal boeke sal ontvang as ‘n lening. Hierdie boeke sal dan op gereelde basis geruil word vir ander boeke om sodoende die beste gebruik te maak van beskikbare boeke. Die probleem is dat ons tans nie ‘n enkele boek beskikbaar het nie en daarom ‘n versoek rig aan NG en VGK lidmate om die projek te ondersteun. Een manier is om boeke te skenk wat steeds in die huis is nadat die kinders reeds die huis verlaat het. ‘n Ander manier is om ‘n donasie te maak waarmee ons boeke kan aankoop. ‘n Organisasie genaamd Bookdash het boekies te koop vir R10.00 elk vir die maand van Maart. Elke R1000 koop dus 100 boekies. Ons ideaal is om minstens 10 boekies aan elke kleuterskool in die distrikte van Cala en Elliot te leen. Ons is bewus van en betrokke by 40 kleuterskole. Ons sou dus graag wou begin met minstens 400 boeke."
As jy wil betrokke raak, stuur gerus 'n e-pos aan Derik by jfsmyburgh@gmail.com.
Geloofsreis vir predikante
Die Sentrum vir Geloofsvorming bied die Geloofsreis 1 retraite vanaf 12-15 April by Sonder Einde in Greyton aan. Die Geloofsreis het 'n aanvanklike kurrikulum van drie jaar, waartydens predikante op 'n 4-dag retraite gaan om begelei te word om op verskeie vlakke te groei. Van die kernaspekte kyk na die herontdekking van Jesus Christus, dissipelskap en selfkennis. Die eerste retraite fokus op emosioneel gesonde spiritualiteit.
Kry meer besonderhede hier. Bespreek sou gou as moontlik deur 'n e-pos aan Bridget Leibbrandt te stuur.
Raakgeluister: Gqeberha
Gqeberha is die woord op almal se lippe deesdae, maar die uitspraak daarvan kan 'n uitdaging vir sommige Suid-Afrikaners en internasionale besoekers wees. The Kiffness, 'n Suid-Afrikaanse komediant bekend vir sy parodieliedjies, het ingespring om te help! 
Kyk gerus na die video hieronder om sy parodie op Miriam Makeba se Click Song te luister waarin hy die name van die dorpe en stede wat herdoop word, uitspreek. 
Durbanville Kinderhuis
Die kinders by Durbanville Kinderhuis doen tans nie sport en ander buitemuurse aktiwiteite by hulle skole nie weens COVID-19. Is dit jou passie om met kinders te werk? Kan jy dalk help met van die onderstaande aktiwiteite?
Maandae tot Donderdae (15:00 - 18:00)
• Fisiese aktiwiteite op die terrein
• Prettige aktiwiteite
• Kuns en kunsvlyt
• Bak
• Bewusmakingsprogramme
• Musiek- en dansaktiwiteite
Naweekprogramme (Saterdae 10:00 - 16:00)
• Sosiale aktiwiteite
• Genotvolle en ontspanne sportaktiwiteite
• Nael-, haar- en skoonheidswerkswinkels
• Buitelug-avontuuraktiwiteite
Enige toerusting wat hulle kan gebruik om pret met die kinders te hê, sal ook waardeer word. Indien jy bereid is om betrokke te raak, kontak asseblief vir Shanee Witbooi by 021 975 6822 of kv1@durbanvillekinderhuis.org.za. Hou gerus ook hulle Facebook-blad dop vir meer inligting oor hulle projekte en hoe jy 'n bydrae kan maak. 
BEHOU DIE HUMOR
KUIERKANS
Ignite lofprysingaand
Vrydag 12 Maart het Durbanville-gemeente 'n aand van lofprysing in hulle kerk se tuin! Martelize Voigt (foto links onder) is ‘n kunstenaar wat jy nie wil mis nie. Bring jou piekniekmandjie met eet- en drinkgoed asook 'n kampstoel en kom sing en kuier saam! Jy kan net opdaag, geen besprekings nodig.
Adres: H/V Kerk- en Weyersstraat, Durbanville
Hoenderbraai in Worcester
Worcester Moedergemeente hou op Vrydag 26 Maart 'n wegneem hoenderbraai as deel van hulle 200 jaar fees. Kaartjies is R50 en sluit 'n "gunsak" met slaai en 'n rolletjie in. Poeding teen R10 per bakkie is ook beskikbaar. 
Bestellings moet by die kerkkantoor geplaas word voor Woensdag 24 Maart. Aflewering kan gerëel word. Etes kan vanaf 16:00 by die kerksaal afgehaal word. 
Kontak die kerkkantoor (023 347 0165) of Wim Burger (082 577 7599) vir enige navrae. 
Heerlike hamburgers by Groote Kerk
Wat kan dan lekkerder wees as 'n heerlike hamburger na 'n lang dag se werk? Nie lus om op 'n Vrydagaand kos te maak nie? Ondersteun dan Groote Kerk Kaapstad se hamburger verkope. 
Datum: Vrydag 26 Maart 2021
Tyd: Tussen 12:00 en 15:00
Plek: Kloofstraat 55
Koste: R40.00 per hamburger
Let daarop dat hamburgers asseblief vooraf bestel moet word en afgehaal word op die dag van verkoping. Alle COVID-19-regulasies sal geld. Plaas jou bestelling voor of op 24 Maart 2021 deur 'n sms of WhatsApp te stuur na 0814067873.
TEN LAASTE
Hierdie Sondag begin die vierde Lydensweek en dit staan bekend as Laetare  (“Wees bly”) na aanleiding van Jesaja 66:10: “Wees bly saam met Jerusalem en juig saam met haar, almal wat haar liefhet." Met dank aan Woord & Fees.
Mag ons die week bly wees oor die ewige liefde wat ons van die Here ontvang. Luister gerus na hierdie weergawe van Hoe groot is U liefde? deur Retief Burger.
VrydagNuus-groete
Ronelda Visser en Wilmi Wheeler


kommunikasie@kaapkerk.co.za


Bydraes voor 12:00 Woensdae na kommunikasie@kaapkerk.co.za
Teken In | Verander Inligting | Teken Uit | Vrywaring
NG Sinode Wes-Kaapland | De Langestraat 5, Bellville 7535 | 021 957 7195 | kommunikasie@kaapkerk.co.za
Subscribe to our email list.