Lees deur internet, klik hier >>
23 April 2021
kommunikasie@kaapkerk.co.za
Amptelike nuusbrief NG Wes-Kaapland
Beste Leser
SINODENUUS
Geloofsgesprek oor barmhartigheid
Leiers van drie gemeentes in die Ring van Tygerberg en bestuurslede van die Badisa Tygerberg-kantoor, ontmoet oor ’n koppie koffie. “Daar is soveel waaroor ons die afgelope aantal jare met mekaar sou kon praat, maar ons het verby mekaar geleef,” erken hulle teenoor mekaar. “En eintlik het ons soveel in gemeen. Barmhartigheid is die hart en wese van beide ons bestaan.”
"Eers net luister. Elkeen het ’n storie om te vertel. Dit is ’n storie van identiteit en roeping. Vir beide is die konteks veranderend en uitdagend. Die raakpunte is onmiskenbaar. Daar waar die grense van die gemeente stop, vergroot die grondgebied van potensiële uitreik met die werksgebied van Badisa en andersom. Saam dien ons ’n area, steek ons grense oor en bring ons hoop."
Ds. Nioma Venter van Diaconia fasiliteer die gesprek. Erika Hougaard van Little Seeds illustreer hoe die kerk en Badisa in een juk kan trek met gemeenskapsinisiatiewe. Reneé Pretorius, bestuurder van maatskaplike dienste in hierdie area, verduidelik dat die kantoor in 2013 gesteier het onder uitdagings en dat daar ’n lang pad van heropbou was, maar dat die kantoor nou gereed is om hulle deure wawyd oop te stel vir kreatiewe en verbeeldingryke samewerking met die gemeentes van die Ring. 
“As gemeentes kan ons nie die statutêre beveiliging van kinders doen nie, maar ons kan ’n netwerk van verhoudings en ondersteuning vorm,” som ds. Venter die trant van die gesprek op. "Die begeerte is ’n barmhartigheidsbediening wat dieper gaan as nét donasies van ’n afstand af. Saam kan ons hierdie platform bou en ’n tweerigtingstroom skep waar mense mekaar ontmoet en vreemdelinge vriende raak. Die gesprek is nie verby nie. Dit het nou maar pas begin."
Waar kuns en sendingstasies kruis
Professor Keith Dietrich is een van Suid-Afrika se mees gerekende kunstenaars en kuns-akademici. Van sy werke is in toonaangewende galerye plaaslik en internasionaal te sien. Een van sy mees onlangse publikasies was die kunsboek Fourteen Stations of the Cross, wat die verhaal van die eerste veertien sendingstasies in Suid-Afrika visueel uitbeeld. Lees hier meer oor die projek.
Op Woensdag 5 Mei van 12:00 tot 15:00 bied die Kerkargief op Stellenbosch in samewerking met die Andrew Murray Sentrum vir Spiritualiteit 'n gratis interaktiewe gespreksgeleentheid aan met Dietrich oor dié boek, sy belangstelling in die sendinggeskiedenis en van sy ander kunsprojekte. Klik hier om te registreer.
Is God 'n man?
Die Sinode van Wes-Kaapland se Taakspan vir Gendergeregtigheid het ‘n gesprek gevoer met dr. Nadia Marais, prof. Julie Claassens, ds. Michelle Boonzaaier en ds. Eugene Malan oor die woorde en beelde wat vir God gebruik word in die Bybel, die tradisie en die kerk vandag. Hulle het ook gesels oor wat die effek van hierdie woorde en beelde waarmee ons God beskryf op ons lewens en op gemeentes is. Volg die gesprek in die video hieronder.
#imagine local 2021
Verlede naweek (17 April) het 815 tieners deur tien gasheerkerke en vennootskappe met 35 kerke/organisasies in die Wes-Kaap #imagine local beleef! Sien nog foto’s op die webwerf.
Die teks en tema vir 2021 is die barmhartige Samaritaan (Lukas 10:25-37). ‘n Digitale pakket gevul met video's van sprekers en Lof & Aanbidding asook ‘n moderne uitbeelding van die gelykenis van die barmhartige Samaritaan is aan alle gasheerkerke verskaf, wat hulle in staat gestel het om die program aan te bied.
Eyes on Jesus is 'n lied spesiaal geskryf en vrygestel vir #imagine local om te dien as inspirasie vir ons tienergenerasie wat hulleself in hierdie COVID-pandemie bevind. Luister hier.
Tieners is nie net die leiers en kerk van die toekoms nie, hulle is reeds die leiers en kerk van vandag en God wil hulle gebruik om 'n impak te maak in Sy wêreld! Nog vyftien #imagine local programme sal in die tweede kwartaal in die Wes-Kaap aangebied word. Kontak info@imaginemovement.co.za as jy betrokke wil raak.
GEMEENTENUUS
Die Vleie word 75
NG Gemeente Die Vleie, Hoekwil vier op 7 Mei hul amptelike 75ste bestaansjaar. Hierdie gemeente bedien al sedert 7 Mei 1946 die groot area vanaf die Kaaimansrivier en sluit onder andere Wildernis, Wildernishoogte, Hoekwil, Rondevlei, Langvlei en plaasgebiede tot anderkant Kleinkrantz in. Hulle deel die volgende:
“Aangesien hierdie verjaarsdag steeds binne inperkings val, word gemeentelede (DV) op Sondag 9 Mei uitgenooi na ‘n spesiale dankdiens deur ds. Dawie le Roux waarna ‘n groot verjaarsdagkoek en koffie/tee aangebied word in die kerksaal. Die nodige veiligheidsprotokol sal steeds van toepassing wees.
Die groot feesviering word dan verskuif na Oktobermaand, ons Jubelmaand! Die Jubelfees vind plaas oor die naweek van 15 - 17 Oktober. Oud-leraars, gassprekers en ander belanghebbendes sal uitgenooi word na hierdie groot geleentheid. Die gemeente se StemToon Toneel- en sangbediening is reeds hard aan die beplan om weer een van hul besonderse produksies op die planke te bring. 
Dank aan ons Hemelse Vader wat hierdie gemeente oor vyf-en-sewentig jaar deur Sy genade, liefde en trou onderhou het.”
Straatuitreik
Wie kom saam? Straatuitreik, Vrydag, 30 April om 18:30. Durbanville-gemeente in samewerking met MES en El Shadai. Enige iemand is welkom. Ontmoeting by MES Centre of Hope, Queenstraat 30. 
Ladismith Voedselprogram
Die gemeente van Ladismith, in samewerking met bestaande sopkombuise en Kannaland Development Foundation, het onlangs weer begin om sopprodukte aan 'n paar sopkombuise in die dorp te voorsien.
“Ons droom van 'n gemeenskap wat saamwerk om 'n regverdige, vreedsame, veilige en voorspoedige toekoms te skep vir almal wat in Kannaland woon. Met die nood wat so groot is, en die winter wat binnekort weer aan die kom is, het ons die hulp van ons gemeenskappe broodnodig om die nood te help verlig. Ons nooi enige individu, besigheid of organisasies om ons vennote in hierdie projek te wees. Ons wil graag ons hulp nog verder uitbrei.” 
Enige skenking van kontant, produkte, komberse of bruikbare klere sal waardeer word. Die bankbesonderhede kan hier gekry word. Kontak Francois Naude by 084 860 8000 vir meer inligting. 
Melkbosstrand - Koop en gee
Die dames van NG Kerk Melkbosstrand is besig om baie van die kleredonasies van die gemeente se Koop-en-Gee Winkel uit te sorteer sodat dit na verskillende organisasies in nood kan gaan.
“Baie dankie vir almal se donasies. Ons waardeer dit vreeslik baie, want daarmee kan baie mense in nood gehelp word. Die fondse wat ingekry word met verkope uit die Koop-en-Gee Winkel, word gebruik vir ons gemeente se Barmhartigheidsbediening.”
Skenkings van huishoudelike artikels in goeie toestand is welkom en kan tussen 8:00 en 13:00 op Dinsdae tot Vrydae afgegee word.  
Stellenbosch-Wes was voete
Die gemeente van Stellenbosch-Wes laat weet dat hulle hande gevat het met Samaritan’s Feet South Africa en Human Nature Community Project. Hulle het twee heerlike dae spandeer het by Vlottenberg Primêr waar hulle leerders met liefde en ‘n boodskap van hoop gedien het.
Die laerskool het hulle dankbaarheid teenoor hierdie projek op Facebook gedeel.
“'n Groep mense het na ons skool toe gekom. Hulle gaan dwarsdeur Suid-Afrika om mense se voete te was. Hulle het hierdie week by ons skool aangekom en elke kind vanaf Graad 1 tot Graad 3 se voete gewas. Hulle het ook aan elkeen van die leerders (166) 'n paar skoene geskenk.  
Geseënd, ja dit is wat ons is. Ons sê dankie aan ons Hemelse Vader wat hierdie engele na ons skool toe gestuur het. Ons by Vlottenburg Primêr wil vir hulle Gods rykste seën toewens. 
Ons wil ook vir hulle alle sterkte toebid op alles wat hulle nog mag aanpak.” 
Klik hier vir meer foto’s van hierdie geleentheid of kyk hierdie video vir meer inligting oor die projek.  
UIT ONS RINGE
Wesland Verenigende Ring kom byeen 
Die 15de Ringsitting van die Wesland Verenigende Ring (VGK Ring van Malmesbury en NGK Ring van Vredenburg) het onlangs hulle Ringsitting by NG Kerk Langebaan gehou. Die foto (onder) is geneem voor die oudste preekstoel in die land.
EKOLOGIE
Tafelberg in vlamme
Ons is almal geskok na die brand in en om Tafelberg die afgelope week - lees hier meer. 'n Brandomgewing kan deur drie komponente geskep word. Lees meer daarvan in hierdie artikel. Jy kan ook hier as vrywilliger by Tafelberg Nasionale Park registreer. 
Foto: Dapper helikopterloodse bestry vlamme in Tafelberg.
The Year Earth Changed
Ter viering van Aardedag 2021 word 'n nuwe dokumentêr The Year Earth Changed vrygestel. Die dokumentêr deur David Attenborough is 'n liefdesbrief aan die planeet Aarde wat  wat wys hoe die natuur in 2020 teruggebons het en hoe dit kan hoop gee vir die toekoms.
"Gedurende hierdie moeilike jaar het baie mense die waarde en skoonheid van die natuurlike wêreld opnuut waardeer. Maar die grendeltydperk het ook 'n unieke eksperiment geskep," het Attenborough gesê.
"Minder geraas, minder besoedeling in die lug... Gediertes rondom ons het in die laaste jaar gefloreer. Ons het onder andere gesien hoe walvisse op nuwe maniere kommunikeer, 'n nuwe voëlgesang in stede aangehoor en kapybaras in Suid-Amerikaanse voorstede aangetref."
Die dokumentêr is vervaardig deur die BBC en is nou wêreldwyd beskikbaar op Apple TV+. 
GEBEDSVERSOEK
NUUS VAN ONS FAMILIE IN AFRIKA
Ons Geloofsfamilie in Afrika: Eswatini (Swaziland)
Die eerste gemeente van die NG Kerk in Eswatini is in 1922 in Goedgegun, die huidige Nhlangano, gestig. In 1944 is ’n tweede gemeente in Bremersdorp, nou Manzini, gestig. Ten spyte van redelike goeie verhoudings tussen die lede van die NG Kerk en die Swazi’s, het die kerk min belangstelling getoon om in die geestelike behoeftes van die mense te voorsien. Aanvanklike sendinguitreike na Eswatini was afkomstig van die Ring van Ermelo in 1927. Eers in 1944 is die Swaziland Sending (Swaziland Mission) gestig en die eerste evangelis, Efraim Khumalo, is in Dwaleni georden. Lees hier meer oor hierdie interessante susterskerk van ons.
Foto onder: Die Shiselweni-gemeente van die Swaziland Reformed Church het 'n organisasie, Shiselweni Home-Based Care, gestig om mense wat in nood verkeer by te staan. Die werk word deur 1 500 vrywilligers behartig.
VAKATURES
Bestuurder Maatskaplike Dienste
Badisa Skiereiland/Boland/Weskus beskik tans oor bogenoemde vakature. Die suksesvolle kandidaat beskik oor minstens vyf jaar toepaslike ervaring binne die kinder- en gesinsorgveld. Verdere vereistes sluit in uitstekende fasiliteringsvaardighede, konflikhantering, strategiese denke en rekenaarvaardighede. Registrasie by die Suid-Afrikaanse Raad vir Maatskaplike Diensberoepe is verpligtend. Aansoeke sluit 2 Mei. Klik hier vir meer inligting. 
Administratiewe beampte/boekhouer, Citrusdal
Ons Huis in Citrusdal wag tans aansoeke in vir hierdie vakature. Die aangewese kandidaat sal regstreeks aan die bestuur verslag doen en verantwoordelik wees vir finansiële administrasie asook administratiewe en sekretariële pligte. Akkuraatheid en vermoë om teen hoë tempo te funksioneer, tesame met kennis van Pastel en VIP, word vereis. Aansoeke sluit 7 Mei. Lees volle posbeskrywing hier
Kinder- en jeugsorgwerker, Tulbagh
Steinthal Kinderhuis het tans twee poste beskikbaar vir kinder- en jeugsorgwerkers. Minimum vereistes: Graad 12-sertifikaat, FET-sertifikaat in kinder- en jeugsorgwerk, SACSSP registrasie en goeie kommunikasievaardighede in Afrikaans en Engels. Voorkeur sal gegee word aan kandidate met 'n bestuurslisensie. Aansoeke sluit 30 April. Lees meer hier.
Maatskaplike werker, Tulbagh
Aansoeke van gemotiveerde en dinamiese persone met ’n positiewe ingesteldheid teenoor getraumatiseerde kinders en jeugdiges word vir hierdie betrekking by Steinthal Kinderhuis ingewag. ‘n Graad of diploma in maatskaplike werk, toepaslike ervaring en registrasie by die SA Raad vir Maatskaplike Diensberoepe is vereistes. Kry meer inligting hier

Algemene assistent (skoonmaker), Kaapstad 
Ruyterwacht Senior Sentrum is op soek na ‘n persoon wat hierdie pos sal vul. Die ideale kandidaat het Graad 10 en moet Afrikaans en Engels magtig wees. Aangewese vaardighede sluit in: vermoë om stres te hanteer, bewese passie vir werk met ouer mense en goeie kennis van huishoudelike take. Aansoeke sluit 28 April. Lees meer hier.
Terreinwerker/assistent drywer, Kaapstad
Ruyterwacht Senior Sentrum adverteer tans die bogenoemde pos. Die ideale kandidaat moet oor die volgende beskik: Graad 12, geldige bestuurslisensie en PDP en moet Afrikaans en Engels magtig wees. Aansoeke sluit 28 April. Lees die volle lys van vaardighede en sleutelfunksies hier.
Administratiewe beampte, Kaapstad
Ruyterwacht Senior Sentrum is op soek na iemand wat hierdie pos sal vul en  met boekhouding te help. Kandidate moet oor die volgende beskik: Graad 12 (voorkeur sal gegee word aan kandidate met ‘n tersiêre kwalifikasie in boekhouding/finansies), opleiding in en kennis van kontrolestelsels en ‘n geldige rybewys. Aansoeke sluit 28 April. Lees die volle advertensie hier

Saakgelastigde, Kaapstad
Die gemeente van Tafelberg adverteer tans die pos as saakgelastigde. Die geskikte kandidaat moet onder andere die rekenkundige stelsel van die gemeente byhou, boekhouding en finansies hanteer en met diensverskaffers skakel. Rekenaargeletterheid en kennis van webwerfonderhoud en sosiale media sal ‘n aanwins wees. Aansoeke sluit op 7 Mei 2021. Lees meer hier
Klik bo vir meer inligting.
PUBLIKASIES
Andrew Murray pryswenners aangekondig
Die Andrew Murray-prysfonds het vandeesweek die wenners van die 2021-pryse en -toekennings bekendgemaak.
Malcolm de Roubaix het die Andrew Murrayprys ingepalm vir sy boek Hoop, heling en harmonie. Dink nuut oor siekte en genesing. Hykie Berg se Ultimate Survivor het die Andrew Murray-Desmond Tutuprys 2021 ingepalm en Ivor Swartz se debuutwerk Die verlore seun vannie Gaatjie het die Desmond Tutu-Gerrit Brandprys verower.
Lees die volledige mediaverklaring met die beoordelaars se kommentaar hier. Kerkbode het ook met die drie wenners gesels. Klik hier om die onderhoude te lees.
Randfigure – ‘n viering van vroue in die amp
Randfigure bestaan uit ’n bundel toegeligte verhale of stories, uitgegee ter viering van 30 jaar van vroue in die amp met Lisel Joubert en Isabel Murray as redakteurs. Die boek is opgedra aan wyle prof. Mary-Anne Plaatjies van Huffel, ’n pionier, ’n stem en ’n “presence” wat ’n visie gehad het van ’n wêreld waar ons mekaar as ménse sien.
Die fokus van die bundel is op vroue as randfigure, veral in die vorige twee eeue van sendingwerk, waar daar vir hulle ruimte was om hul beroepe te kon uitleef. Randfigure is ook van groot historiese betekenis, aangesien dit die eerste boek is wat in die NG Kerk in SA Argiefreeks uitgegee is. En boonop is dit ‘n uitstekende geskenk vir jou vrou, ma of ouma op Moedersdag 9 Mei.
Kontak Amanda van Niekerk by toerusting@sun.ac.za as jy graag die boek wil koop en Andrew Kok by argief@kaapkerk.co.za vir meer inligting. Kyk gerus na die video hieronder.
NUUSBRIEWE
ALGEMEEN
Raakgelees: Dissiplineer jou kinders sò
"Tel jou sokkies op. Bêre jou tandeborsel weer op sy plek. Moenie jou handdoek op die grond los nie." ‘n Kreatiewe ma wat voel dat sy te veel kere al agter haar kinders moes skoonmaak en siek geword het vir hoe sy klink as sy met hulle raas, het 'n nuwe manier gevind om haar kinders te skel sonder om haar mond oop te maak.
In plaas daarvan om elke dag haar kinders oor en oor te smeek om agter hulleself skoon te maak, het sy besluit om 'n papier met die legendariese ‘Are you kidding me’ meme langs hulle dinge wat onnodig rondlê te sit.
“Hierdie taktiek werk wonders! My kinders dink nou twee keer voordat hulle die huis verwoes!”
Baie ander ouers het gesê dat hulle ook hierdie benadering sal probeer. Nie net op hulle jonger kinders nie, maar hoop dat dit ook op hulle kinders wat reeds die huis verlaat het en op hul eggenote sal werk!
Klik hier vir meer foto’s en lees die kommentaar vir ander kreatiewe wenke wat ouers deel. 
Emosionele logika 
Volgens Annette de la Porte benodig hulpverleners nuwe praktiese strategieë om gemeentelede te help om weer hulle emosionele balans te herwin na die tsunami van dood en verliese van COVID-19. Op Donderdag 29 April van 08:00 - 10.00 bied sy ‘n  Zoom- opleidingsessie aan oor die basiese konsepte van Emosionele Logika.  Stuur ‘n epos aan annette@growwithannette.co.za om die sessie by te woon – die eerste twintig belangstellende predikante kan dit gratis bywoon. Vir meer inligting oor sessies in Mei, Junie en Augustus, besoek die webwerf
Weltevrede Akkommodasie tans gesluit 
Weltevrede Akkommodasie is ‘n program van Badisa wat 38 jaar gelede deur die visie van Hanna Hopkins, eggenote van ds. Hopkins, sekretaris van die hospitaalbediening by Groote Schuur hospitaal, gestig is. Die program se missie was om in die Noordelike Voorstede bekostigbare en gemaklike selfsorg-akkommodasie te bied aan persone en hul naaste familielede wat mediese afsprake moet nakom of gehospitaliseer word. Dit het deur die jare ook akkommodasie verskaf aan talle Badisa personeellede, asook personeel van die NG Kerk en VG Kerk wat na die Kaap moes reis vir kursusse of vergaderings. Toeriste, vakansiegangers en sportgroepe is ook hier teen markverwante tariewe geakkommodeer wanneer dit nie deur bogenoemde twee groepe benut was nie.
Die fasiliteit het aan pasiënte ‘n atmosfeer van warmte en empatie tydens hul herstel gebied. Dit is naby die meeste hospitale geleë. Dit was doeltreffend bestuur deur ‘n baie toegewyde personeelkorps en beheerraad. Die COVID-19-pandemie het genoodsaak dat die fasiliteit sy deure vir etlike maande gedurende 2020 moes sluit. Besetting sedertdien is steeds betreklik laag en kontantvloei onder druk. Weltevrede Akkommodasie is deur ‘n proses van herstrukturering en gevolglik is die deure van die fasiliteit op 31 Maart 2021 gesluit en die dienste is opgeskort. 
Die beheerraad van Weltevrede Akkommodasie is nog in die proses om te besin oor die program se diensaanbod. Enige navrae kan gerig word aan Jan Crafford by jancrafford@gmail.com.
BEHOU DIE HUMOR
KUIERKANS
Chrismar Villas hou verkoping
Chrismar Villas en Projek Omgee hou op Saterdag 1 Mei vanaf 09:00 tot 14:00 ‘n verkoping van handwerk, plante en heerlike tuisgebak.  Feedem bied terselfdertyd ‘n koffiewinkel aan met heerlike eet- en drinkgoed. Gaan loer gerus in by Jessiestraat 25, Chrismar, Bellville.  Kaartjies kan vooraf gekoop word by Bellville Senior Sentrum, maar ook op die dag by die perseel.
Klik op die grafika om 'n bestelling aanlyn te plaas.  
TEN LAASTE
VrydagNuus neem volgende week 'n vinnige blaaskans saam met die skole. Ons volgende uitgawe sal dus op 7 Mei verskyn. Onthou asseblief om julle bydraes aan kommunikasie@kaapkerk.co.za te stuur teen 12:00 Woensdagmiddae.
Ons wens ons leerders en onderwyspersoneel 'n welkome ruskans toe. Indien jy êrens heen reis, wees asseblief veilig op die paaie, vermy groot byeenkomste en onthou om jou masker op te hou.
Die vierde Sondag in Paastyd is Goeie Herdersondag. Om in die Here se teenwoordigheid te leef, is die grootste gerusstelling. Luister gerus hier na Willie en Natasha Joubert se weergawe van Die Here is my Herder
VrydagNuus-groete
Ronelda Visser en Wilmi Wheeler


kommunikasie@kaapkerk.co.za


Bydraes voor 12:00 Woensdae na kommunikasie@kaapkerk.co.za
Teken In | Verander Inligting | Teken Uit | Vrywaring
NG Sinode Wes-Kaapland | De Langestraat 5, Bellville 7535 | 021 957 7195 | kommunikasie@kaapkerk.co.za
Subscribe to our email list.