Lees deur internet, klik hier >>
19 Februarie 2021
kommunikasie@kaapkerk.co.za
Amptelike nuusbrief NG Wes-Kaapland
Beste Leser
SINODENUUS
Uit die Moderatuur: Ons verhouding met ander kerke
Kerke se vermoë om die reuse skuiwe in mense se gewoontes en kultuur te oorleef, hang waarskynlik met ‘n klomp faktore saam. Een daarvan is ons vermoë om plaaslik met ander kerke saam te werk. Die vorming en vashou van die middelgrond van gedeelde oortuigings en waardes in gemeenskappe is van kritiese belang in ‘n land waarin daar soveel verdelende kragte aan die werk is. Die opportuniste gaan toenemend die onsekerhede van ons tyd benut vir polarisasie. Die kerk moet die gom van ons samelewing bly. In die moeilikste van tye is dit dikwels die enigste gom. Ons moet eenvoudig met ons geloofsvriende van ander denominasies sterker hande vat. Elke kerkraad word nou hiertoe uitgedaag. In die meegaande video verduidelik ds. Nelis Janse van Rensburg hoe die ekumene op nasionale vlak ‘n baie groot verskil maak. Hy vra dat dit plaaslik nagedoen word.
Lydenstyd hulpmiddels
DinkJeug deel Lydenstyd en Paasfees hulpmiddels op hul webtuiste. Klik hier om dit af te laai.
Gemeentes wat reeds hul eie hulpmiddels het en dit vir DinkJeug wil beskikbaar stel, kan dit na jeug@sun.ac.za stuur.
Practises of Faith
The Gender Unit of the Beyers Naudé Centre and the Department of Practical Theology and Missiology of the Faculty of Theology, Stellenbosch University, invite you to join an online conference on 15-17 March, 2021.
The conference will explore how practices such as liturgy, preaching and church music have been, and continue to be, impacted in times of national and global crises. These ritual responses are to be found in the biblical witness, throughout the history of the church, and in the contemporary practices of faith communities.
Please RSVP to maritasnyman@sun.ac.za by 10 March to receive the MS Teams link before the event. Click here to download the programme.
“Pandemie dwing ons tot vergrootglas,” sê Arbeidsbediening
Arbeidsbediening lewer nie net broodnodige geestelike bediening aan honderde werknemers en werkgewers in die Kaapstreek nie, maar bemagtig ook mense met lewensvaardigheidsprogramme en lewer lewenskrisisberading in die plekke van werk. COVID-19 het egter veroorsaak dat hierdie besondere diens nie soos normaalweg kon aangaan nie en mens wonder hoe op aarde hulle met hul bedieningsuitdaging kon voortgaan.
Ons het met Floors Meyer, IMSA (Industrial Ministry SA) - opleidingskoördineerder van Arbeidsbediening Tuinroete - gaan gesels oor hoe dit hulle daar geraak het. Lees meer hier
EKOLOGIE
KOMPOS vir beginners
Dalk het die gier om jou eie kompos te begin maak jou ook onlangs beetgepak en wonder jy dalk waar begin jy en wat moet jy doen? Ons maak dit vir jou maklik – jy hoef geen snuffelwerk op die internet te gaan doen nie, want al die antwoorde op die mees algemene vrae is net hier.
Motormaatskappy verminder koolstofvoetspoor
Lexus Suid-Afrika het tydens die COVID-19-pandemie 'n veldtog geloods waarin hulle belowe om 60 spekbome te plant vir elke Lexus Hybrid voertuig wat hulle verkoop. Spekbome word al vir 'n geruime tyd herken as super besoedelingsvegters. Daar word gereken dat slegs een spekboomplant jaarliks bykans vier kilogram koolstofdioksied kan absorbeer, wat die koolstofuitlating van een van die hibriedvoertuie kan neutraliseer. Klik op die grafika hierbo om meer oor die inisiatief te lees.
GEMEENTENUUS
Helderberg dinktenk
Het jou werksomstandighede die afgelope tyd verander en is die toekoms onseker?  Word deel van Helderberg-gemeente se  dinktenk "Dream Big - Think Small" vir entrepreneurs, matrikulante en werksoekers, waartydens daar na ander se stories geluister word en deelnemers mekaar help toerus vir nuwe uitdagings. Dit is in die vorm van informele gespreksaande asook kundige sprekers. Nooi gerus iemand saam wie se werksituasie ook geraak is deur COVID. Daar is geen koste, maar jy moet jou entoesiasme inpak sodat ons saam kan dink en met nuwe idees vorendag kom.
Datum: Dinsdag, 23 Februarie  (18:00-19:00)
Plek: Helderberg-gemeente, Firmountweg 82, Somerset-Wes, Lokaal – Tent
Onthou om jou masker te dra asseblief.
Kontak gerus vir Ghian du Toit vir meer inligting: 073 033 9897 / ReadyForAdventureSA@gmail.com
Die Vleie hou melktertdag
26 Februarie 2021 is Nasionale Melktertdag en NG Kerk Die Vleie se 2020 melktertkoningin Kobie Ferreira daag lidmate uit om ‘n melktert te bak ten bate van die gemeente se sendingfondse. Maar hierdie jaar se kompetisie gaan anders wees. Die melkterte gaan beoordeel word volgens prestasie (aanbieding). 
Deelnemers se melkterte moet teen Donderdagoggend, 25 Februarie, by die kerkkantoor afgegee word. Die beoordeling en verkope sal op die oggend van 26 Februarie plaasvind. Kontak vir Jane (082 455 3883) of Danie (072 246 5144) vir bestellings of navrae. 
Heidekoppie versier pannekoeke
Heidekoppie stel hulle lidmate se kreatiwiteit op die proef met die pannekoekversierkompetisie wat tans by die gemeente aan die gang is. Lidmate is gevra om pannekoek te bak en dit dan met iets soets of souts te versier. Die meesterstukke is op Heidekoppie se Facebook-blad te sien. Die wenner sal op Maandag 22 Februarie op hulle blad aangekondig word. 
Klik hier om meer te lees oor hoekom Heidekoppie juis gekies het om pannekoeke te bak.  
GEBEDSVERSOEK
PREDIKANTENUUS
Marthinus Gerhardus Jansen van Vuuren: 08.01.1950 - 08.02.2021
Ons het met hartseer verneem van ds. Thinus Jansen van Vuuren se skielike heengaan. Hy was sedert 2013 by Ruyterwacht-gemeente.
Angelo Sweeney skryf: "Hy was ‘n ware raakvatter, toegewyde dienskneg en het hom toegespits op suiwer, verstaanbare woordverkondiging. Sy menseverhoudings was kenmerkend. Hy het almal geleer om mense “raak te leef” – dit het hy beslis self ook gedoen. Hy het geen onderskeid getref tussen mense of hulle omstandighede nie. Alle mense was vir hom dieselfde en hy het almal met dieselfde empatie, sorg, respek en vriendelikheid benader. Eredienste was ‘n fees! Die “Rooi Mat Gemeente Waar Almal Belangrik Is” was byeenkomste waar almal gemaklik gevoel het – gekoester gevoel het. Almal het met ontsag na ds. Thinus opgesien as leraar. Sy praktiese toeligtings in die eredienste was voorwaar ‘n belewenis, of hy nou ‘n erdepot stukkend geslaan het of sy skoene uitgetrek het – dit het blywende indrukke gelaat by almal."
Ons innige simpatie aan sy vrou Marina, kinders en kleinkinders. 
Stellenbosch verwelkom tienerleraar
Lionel Hutton is pas beroep as tienerleraar by Stellenbosch Moedergemeente. Hy laat weet: "Moederkerk/Kruiskerk was nog altyd my geestelike tuiste, siende dat dit die gemeente is waarin ek grootgeword het. Om nou as leraar aangestel te word, is vir my ‘n baie groot seën. Ek is sedert 19-jarige ouderdom by verskeie bedienings van die gemeente betrokke, veral die uitreik-aksies. Ek is veral opgewonde om saam met die predikantespan te dien en ook by hulle te leer. My hoop is om die gemeente, en spesifiek die tieners, te bedien, toe te rus en te versorg sodat ons saam ‘n rivier van lewende water in ons gemeenskap en wêreld  kan wees.”
Ons wens Lionel alle voorspoed toe.
Klawer verwelkom vir John Holtzhausen
John Holtzhausen begin hierdie maand sy bediening by die gemeente van Klawer. Weens die huidige inperkingsmaatreëls is die datum vir sy bevestiging nog onbekend, maar John laat weet dat hy en sy vrou, Yolanda, vreeslik opgewonde is oor die pad vorentoe. 
"Ek en Yolanda is baie opgewonde en tegelykertyd ook baie dankbaar om deel te raak van Klawer- gemeente se verhaal. Eerstens omdat die Liewe Heer ons op 'n baie besondere manier hierheen geroep het en ons beroeping vir onsself en die gemeente 'n unieke ervaring is. Ons het geleer om opnuut geheel en al oor te gee en op die Here te vertrou vir elke tree. Dieselfde getuienis kom ook vanuit die gemeente en die leierskap.
En dan tweedens maak dit ons baie opgewonde om saam met hierdie pragtige gemeente hande te vat en tree vir tree saam met hulle die pad vorentoe aan te pak.
Mag die Here ons as gemeente opnuut saamsnoer in Sy grote liefde, en ons as gemeente en gestuurdes in hierdie gemeenskap en wêreld, uitstuur om die goeie nuus van geloof, hoop en liefde ook met andere te deel." 
Voorspoed en seën word vir julle toegewens! 
Grabouw verwelkom Hanli Grové 
Hanli laat weet dat dit vir haar 'n ongelooflike voorreg is om as intern deel te raak by die gemeente omdat dit die gemeente is waarin sy grootgeword het.
"Uiteindelik raak ek toe die 31ste Januarie 2021 dominee en die 1ste Februarie 2021 begin ek met my nuwe lewe as predikant by NG Kerk Grabouw. 
Hierdie is die gemeente waar ek grootgeword het, so dit is soms baie uitdagend. Maar dit is juis hierdie uitdaging wat my baie opgewonde maak. Ek het 'n ongelooflike mentor en het reeds so baie geleer. Ek sien uit om vir die volgende twee jaar praktiese ervaring op te doen wat my gaan voorberei vir die jare as predikant.
Dit is ‘n plattelandse gemeenskap, so verhoudinge is uiters belangrik en ek floreer op verhoudingbou. Ek is egter ‘n introvert, maar die feit dat die gemeente my ken, maak dit baie makliker. Tog bly dit uitdagend, maar dit rus my toe met die nodige vaardighede om na ander gemeentes te gaan en seker te wees dat ek gereed is."
Mag die Here jou seën in jou bediening, Hanli! 
Foto: Hanli en die liefde van haar lewe Jannie Grové wat 19 Desember 2020 haar man geword het. 
Victoria-Wes verwelkom Dirk Steyn
Dirk Steyn is in Desember 2020 as predikant by die gemeente van Victoria-Wes bevestig en hy laat weet dat hy baie optimisties is oor die pad vorentoe by hierdie gemeente.
"Wat my die heel meeste opgewonde maak, is wat die Here hier besig is om te doen, ten spyte van verskriklik uitdagende omstandighede: die droogte wat op sekere plekke al nege jaar lank aanhou, het nie die gemeente na `n plek gelei waar instandhouding die enigste prioriteit is nie, maar waar die gemeente kerk wil wees vir haar hele gemeenskap. Die land is op hierdie stadium baie verdeeld, maar een van die gemeente se doelwitte vir die langtermyn is om nader te beweeg aan die plaaslike VGK, eerder as om laer te trek.
Persoonlik (en menslik!) het ek nie gedink dit is enigsins moontlik vir 'n nuwe seisoen vir my en my vrou tydens die krisis van die COVID-pandemie nie, maar hier is ons! My vrou, Nastasia Vosloo-Steyn, is 'n predikant in die Hervormde Kerk en sy is sommer gou-gou betrek deur van die ander gemeentes wat nie op hierdie stadium 'n leraar het nie - op hierdie stadium was die enigste Sondag wat sy nie 'n preekgeleentheid gehad het nie (en fisiese eredienste wel toegelaat was) die heel eerste Sondag met my bevestiging, so ons is baie optimisties ook oor bedieningsmoontlikhede vir haar."
Dirk se intreepreek en bevestiging was op die sesde Desember van verlede jaar. Theo Badenhorst van NG Richmond het die bevestiging behartig. Die voorsitter van die ringskommissie Albertus van Zyl was ook daar gewees, sowel as die hoofouderling  Boetie Koopman. Klik hier om na Dirk se intreepreek te luister. 
VAKATURES
Kassier - Stellenbosch Welgelegen 
Die gemeente van Stellenbosch-Welgelegen het tans ’n vakature vir ’n dinamiese kassier. Die volgende vereistes word gestel: rekeningkundige opleiding, toepaslike ervaring, uitmuntende rekenaarvaardighede en eie motor is noodsaaklik (vir bank deponering van kerkgelde). Aansoeke sluit 26 Feb. Lees volle posbeskrywing hier
Musiekbegeleier - Sonstraal
In afhanklikheid van die Here stel Sonstraal-gemeente die pos bekend met die oog op musiekbegeleiding, hoofsaaklik tydens Ignite-eredienste wat op jongmense gefokus is, asook vir die verpakking van digitale uitsendings. Die geskikte kanditaat is ‘n volwasse gelowige met gebalanseerde spiritualiteit, goed met mense en kreatief.  Aansoeke sluit 10 Maart. Klik hier vir die volle posbeskrywing en gemeenteprofiel. 
Maatskaplike hulpwerker - Swellendam
Aansoeke van entoesiastiese, verantwoordelike en gemotiveerde persone word vir hierdie pos ingewag. ‘n Geldige Kode B rybewys, ondervinding van kinderbeskermings- en gesinsorgdienste en basiese rekenaarvaardigheid is vereistes. Registrasie by Raad vir Maatskaplike Diensberoepe is ook ‘n moet. Aansoeke sluit 19 Feb. Leer hier meer.

Gemeenskapsontwikkelingswerker - Rawsonville
Badisa Breedevallei adverteer tans die bogenoemde betrekking. Die aangewese kandidaat het opleiding en goeie vaardighede in gemeenskapsontwikkeling, puik kommunikasie- en netwerkvaardighede en ‘n geldige rybewys (Kode B). Om oor ‘n maatskaplike hulpwerk kwalifikasie te beskik en by SACSSP geregistreer te wees, sal in kandidate se guns tel. Lees meer hier
Klik bo vir meer inligting.
PUBLIKASIES
Nuut op die rak
Siegfried Louw se nuutste publikasie Die klip in Lisa se borskas hanteer moeilike vraagstukke op 'n reguit, maar deernisvolle manier.
In 'n resensie vir Bybel-Media skryf Rethie van Niekerk dat Louw nie net “toemaar”-antwoorde gee of kinders se hartseer wegpraat, ontken of onder ’n soetsappige sousie goedmaak nie.
"Kinders kry nie alleen toestemming om hartseer te wees nie, maar ook, so ongemerk, toerusting om met verlies te leef." 
Klik hier om die boek aanlyn te bestel. 
ALGEMEEN
Tiener selfmoordvoorkomingsweek 
Van 14 - 21 Februarie word die soeklig gewerp om tienerselfmoord en die SADAG (South African Depression and Anxiety Group) bied ekstra hulp en ondersteuning met onder andere 'n gratis aanlyn- werkswinkel vir onderwysers op Woensdag 24 Februarie om 15:30.
Volgens 'n 2020-verslag van die Wêreldgesondheidsorganisasie is selfdood een van die top drie oorsake van sterftes onder die ouderdomsgroep van 15 -19-jariges.
Die geestesgesondheid van kinders en tieners is spesifiek benadeel deur die COVID-19-pandemie en Suid-Afrikaanse tieners het beslis nie die tendens vrygespring nie. Aangesien onderwysers in 'n verskillende omgewing met leerders in aanraking kom, mag hulle moontlike waarskuwingstekens identifiseer.  Registreer hier om deel van die gesprek te wees.
Raakgelees:  Die kerk, Bonhoeffer en COVID-19
Gustav Meyer, voorsitter van die taakspan vir nuwe geloofsgemeenskapsontwikkeling, reflekteer oor die lesse wat die kerk uit COVID-19 kan leer. Volgens Gustav word daar gesê dat ons vir die eerste keer wêreldwyd saam in “oorlogtyd” leef. Ons gemeenskaplike vyand is die onsigbare koronavirus, wat die hoogs aansteeklike  en dodelike COVID-19-pandemie veroorsaak.
"Versigtigheid, vrees, onsekerte, alleenheid en vinnig verliese verwerk, is ons nuwe normale lewe. Wat daarvan as  elkeen in ons unieke sosiale, ekonomiese en religieuse kontekste dit probeer regkry om die veranderinge wat COVID-19 meebring te begin erken,  omarm,  op te hou verlang na die “goeie ou dae” en te herbesin, of te “reset”.  Miskien sien ons dan selfs ‘n nuwe geleentheid of twee raak in die tyd. Daar is sommige wat al hieroor getuig."
Hy reken dat Dietrich Bonhoeffer se eie herbesinning ons vandag  meer  kan  help as wat ons mag glo. Bonhoeffer het self tydens die Tweede Wêreldoorlog met amper dieselfde eksistensiële vrae  geworstel.   
"Waarmee Bonhoeffer ons help, is om Jesus Christus werklik eerlik die middelpunt van ons  geloof in God en die gebroke werklikheid te maak. Om Jesus die bril te maak waardeur ons na alles, almal en die realiteit  kyk. Ook die kerk en COVID-19.  Soos  Johannes, Paulus, Luther, Kierkegaardt  en Barth ken Bonhoeffer geen ander God as die God wie se naam Jesus is nie. Die menslike God. God, gebore in ‘n krip, geleef in die jaar 0-33, gekruisig onder Pontius Pilatus en liggaamlik uit die dood opgewek.  “The God-human” skryf Bonhoeffer. Vir Bonhoeffer is Jesus  die menslike, gekruisigde en (steeds menslike) opgestane lewende God hier en nou. In 1940 en in 2021.  Jesus  deur wie en vir wie alles geskep is en wat alles in die hemel en op die aarde met homself versoen."
Lees Gustav se volledige artikel hier.
Word 'n Badisa-kampioen
Verbreed jou sosiale voetspoor en word 'n ambassadeur vir sosiale gelykheid.  Badisa is ‘n denkleier op die gebied van Suid-Afrikaanse maatskaplike dienste en gemeenskapsontwikkeling en hul unieke, maatskaplike diensmodel maak jaarliks ‘n verskil aan 500 000 kwesbare mense. 
Luidens 'n persverklaring kan besighede deel word van werklike sosiale verandering deur 'n Badisa-kampioen te word en terselfdertyd erkenning op hulle webtuiste, jaarverslag en ander sosiale platforms kry. Klik hier vir die artikel. Om deel te word van die veldtog en by te dra tot ‘n sterker gemeenskap, tot voordeel en vir die toekoms van alle Suid-Afrikers, kontak gerus vir Annemarie Bezuidenhout by abezuidenhout@badisa.org.za of besoek die webwerf.
Social Innovation and Entrepreneurship
To make 2021 a year to remember, Hugenote Kollege is inviting you to join a community of leaders, who are ready for social innovation and entrepreneurship. In their Leadership for Social Innovation and Entrepreneurship course you will learn how to engage with social innovation through social entrepreneurship and the use of innovative leadership approaches. This will lead to the development of individual competencies that are linked to institutional dimensions to concurrently enhance the institutional capacity of social organisations and businesses. Click here for more information. 
BEHOU DIE HUMOR
KUIERKANS
Caledon Gemeentefees
Caledon Moedergemeente is opgewonde oor hulle gemeentefees wat op 6 Maart 2021 plaasvind. Weens COVID-regulasies gaan hierdie jaar se vieringe noodgedwonge ‘n ander formaat aanneem, maar die gemeente belowe dat die geleentheid steeds ‘n fees sal wees. 
Die kosstalletjies sal as gevolg van die regulasies nie op die Saterdag oop wees nie. Die gemeente gaan eerder deur die loop van die jaar etes verkoop. Hou gerus hulle Facebook-blad dop om op hoogte te bly hiervan.
Vir navrae, kontak gerus vir Liz Fourie (072 932 6374). 
Tamboerskloof hou basaar
Tamboerskloof-gemeente hou weer basaar! Die gemeente bied vanjaar die basaar in 'n boksvorm aan en gaan steeds dieselfde gunsteling basaaritems te koop aanbied.
Belangstellendes gaan dit net nou kan bestel en betaal via 'n webwerf, 'n bestelnommer ontvang en 'n tydgleuf kry vir afhaal op basaardag, 6 Maart 2021.
Ondersteun hulle deur die skakel met vriende te deel en 'n boks vol lekkernye te bestel. Bestellings sluit 26 Februarie.
Klik hier om die gemeente se basaar-webtuiste te besoek. 
Burgers by Parow-Welgelegen
TEN LAASTE
Lydenstyd is ’n seisoen van veertig dae vanaf Aswoensdag (uitsluitend Sondae) tot voor Paassondag. Hierdie Sondag begin die eerste Lydensweek en Woord & Fees haal die sleutelteks uit Genesis 9: 8 – 17 aan. Hier sluit God ’n verbond met Noag en sy nageslag en gebruik die reënboog om hierdie verbond te versinnebeeld.
“Hierdie simbool het die verbeelding van baie mense oor die tyd heen aangegryp. Tekens word dikwels gebruik om ons aan God se trou te herinner. Dit is egter interessant om in hierdie geval daarop te let dat God, deur die verskyning van die reënboog, Homself aan sy belofte wil herinner. Tog weet ons dat die verskyning van die reënboog ook elke keer die mensdom aan God se beloftes aan ons herinner, naamlik dat Hy sy beloftes sal onthou, dat Hy by ons is, dat Hy geduld met ons het en dat Hy nooit weer iets soos die sondvloed as straf sal laat gebeur nie.”
Mag ons hierdie week herinner word aan ons verbond met God en sy glorieryke majesteit. (Illustrasie: Joseph Mallord William Turner)
VrydagNuus-groete
Ronelda Visser en Wilmi Wheeler


kommunikasie@kaapkerk.co.za


Bydraes voor 12:00 Woensdae na kommunikasie@kaapkerk.co.za
Teken In | Verander Inligting | Teken Uit | Vrywaring
NG Sinode Wes-Kaapland | De Langestraat 5, Bellville 7535 | 021 957 7195 | kommunikasie@kaapkerk.co.za
Subscribe to our email list.